Σε ακόμη 3.750 δικαιούχουςκαταβλήθηκε σήμερα Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 η τρίτη δόση της πληρωμής της ενίσχυσης για τις ζωοτροφές συνολικού ποσού 7.125.334,50 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»,  προέκυψαν κατόπιν εξέτασης του συνόλου των ενστάσεων, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης 2ης Πρόσκλησης για την περίπτωση των νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων στην ΕΑΕ 2021, των οποίων η καταβολή της ενίσχυσης εκκρεμεί.

Συνολικά για το Μέτρο 22 ενισχύθηκαν 69.136 κτηνοτρόφοι με συνολικό ποσό στήριξης 94.185.899 ευρώ για τους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας, της βοοτροφίας, της πτηνοτροφίας και της χοιροτροφίας.

Ειδικότερα, στην πρώτη πληρωμή καταβλήθηκε το ποσό των 85.836.999 ευρώ, στην δεύτερη δόση της πληρωμής 1.223.565,50 ευρώ και στην τρίτη πληρωμή 7.125.334,50  ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η πληρωμή που έγινε σήμερα 9 Μαρτίου, αφορά σε ενστάσεις έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων και την δημοσίευση των οριστικών πινάκων με τους δικαιούχους.

Πηγή: in.gr