Αλλαγές στα κριτήρια και τους κανόνες για την κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας προβλέπει ΚΥΑ των υπουργείων Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αλλαγές αφορούν την κατανομή επιλέξιμων εκτάσεων για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για τους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή μισθώνουν βοσκήσιμες γαίες, καθώς και για τις ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κατά το χρόνο απόκτησης των δικαιωμάτων βοσκότοπου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα απόπειρες απάτης – Έρχονται και νέες αποκαλύψεις

Αναλυτικά σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση στην παρ. 12 του άρθρου 5 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. αυτή διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή μισθώνουν βοσκήσιμες γαίες κατανέμονται επιλέξιμες εκτάσεις μόνο για το μέρος που υπολείπεται για την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1). Οι ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κατά το χρόνο απόκτησης των δικαιωμάτων βοσκότοπου εξαιρούνται από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής της παρούσας. Η ανωτέρω εξαίρεση από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής δεν εφαρμόζεται για τις ιδιωτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί από κτηνοτρόφους, που από το έτος ενίσχυσης 2021 και εφεξής,

α) διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή κατά περίπτωση και

β) λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση ή τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 ευρώ».

Πηγή: in.gr