Η ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ως γνωστόν ο εσωτερικός δακτύλιος της Λάρισας περικλείεται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου – Γεωργιάδου – Τάκη Τσιόγκα (πρώην Καλλιθέας) – Λαγού, ενώ το υπό έναρξη κατασκευής έργο περιλαμβάνει την ανακατασκευή του μεγαλύτερου τμήματος της Ηρώων Πολυτεχνείου και την ανακατασκευή της οδού Τ. Τσιόγκα (πρώην Καλλιθέας), από τον κυκλικό κομβο του Αγίου Αχιλλείου μέχρι τη γέφυρα Ναιάδων Νυμφών, καθώς και τη διάνοιξή της από τη γέφυρα Ναϊάδων μέχρι τον κόμβο της ΔΕΥΑΛ. Επίσης, προβλέπονται παρεμβάσεις και στην οδό Κραννώνος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 11,7 εκατ. ευρώ περίπου και χρηματοδοτείται με 10 εκατ. από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τα υπόλοιπα 1,7 εκατ ευρώ θα καταβάλει ο Δήμος Λαρισαίων, ενώ οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε διάφορα τμήματα του εσωτερικού δακτυλίου, με συνολικό εμβαδό παρεμβάσεων 100.000 Μ2 οδοστρώματος και πεζοδρομίων (57.500 Μ2 στην Ηρώων Πολυτεχνείου και 42.500 Μ2 στην Τάκη Τσιόγκα) .

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην Ηρώων Πολυτεχνείου, οι παρεμβάσεις ανακατασκευής της αφορούν τμήμα μήκους 1,6 χλμ και ειδικότερα από την οδό Καρδίτσης, έως την οδό Κουτσίνα, στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου. Στο τμήμα αυτό πέραν της ανακατασκευής πεζοδρομίων και οδοστρώματος, προβλέπεται και η κατασκευή δυο κυκλικών κόμβων, στη συμβολή της Ηρώων Πολυτεχνείου με την Φαρσάλων και την 23ης Οκτωβρίου. Επίσης προβλέπεται απαλλοτρίωση ακινήτων στο τμήμα από Καρδίτσης έως Φαρσάλων, για τη διάνοιξη της οδού σε πλήρες πλάτος.

Από που θα ξεκινήσουν τα έργα

Πηγή φωτογραφίας: Δήμος Λαρισαίων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό , οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Μαΐου και μετά την έγκριση των εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στις οδούς Βόλου και 23ης Οκτωβρίου (από τις σιδ. γραμμές έως την οδό Αιόλου) και στο τμήμα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου που είναι απαραίτητο για την κατασκευή του 1ου κυκλικού κόμβου του έργου στη συμβολή της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου με την οδό Βόλου.

Τα έργα θα ξεκινήσουν τον Μάιο, με την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Ηρώων Πολυτεχνείου με την οδό Βόλου.

Το έργο θα υλοποιηθεί τμηματικά, με στόχο να προκληθεί η μικρότερη δυνατή όχληση στην κίνηση των οχημάτων, ενώ το σύνολο του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2,5 χρόνια περίπου.

Πηγή: in.gr