Σποραδικές, πολύ χαμηλής έντασης, προσβολές αφίδων («ψείρες») καθώς και η παρουσία αρπακτικών (κοινή πασχαλίτσα) και υψηλός παρασιτισμός των αφίδων διαπιστώθηκε σε βαμβακοκαλλιέργειες της Δράμας.

Οι βαμβακοφυτείες στην ΠΕ Δράμας έχουν καλή πρώτη ανάπτυξη και βρίσκονται στα βλαστικά στάδια της κοτυληδόνας έως και της εμφάνισης τριών πραγματικών φύλλων, ανάλογα με την οψιμότητα (BBCH 10-13).

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται παρασιτισμένες αφίδες του βαμβακιού και προνύμφης κοινής πασχαλίτσας για την αναγνώρισή τους.

Στον πίνακα αναφέρονται τα όρια επέμβασης για κάθε εχθρό τού βαμβακιού.

α. Τα επίπεδα πληθυσμών αφίδων που παρατηρούνται σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν επεμβάσεις. Οι πληθυσμοί αρπακτικών που παρατηρήθηκαν και ο παρασιτισμός αναμένεται να αυξηθούν στις επόμενες ημέρες.

β. Ψεκασμός εναντίον των αφίδων στην περίοδο αυτή δικαιολογείται μόνον όταν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για τουλάχιστον επτά (7) συνεχείς ημέρες.

Καλούνται οι καλλιεργητές να παρακολουθούν τακτικά τις καλλιέργειές τους και να αποφεύγουν αναίτιους ψεκασμούς αυτή την περίοδο, οι οποίοι αυξάνουν την πιθανότητα προσβολής από τετρανύχους.

Πηγή: in.gr