Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όσους θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και το ΑΦΜ τους λήγει σε 6 και 7.

Τα δύο τελευταία 24ωρα είναι το σημερινό και το αυριανό, της Τετάρτης 8 Ιουλίου, για όσους επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού και το οποίο αφορά 250.000 άτομα, τα οποία μπορούν να απολαύσουν οικονομικές διακοπές σε μια σειρά προορισμών όλης της χώρας.

Σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου είναι η τελευταία ημέρα για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και το ΑΦΜ τους λήγει με τα ψηφία 6 και 7.

Αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου, που είναι και η τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, μπορούν να καταθέσουν το αίτημά τους εκείνοι των οποίων το ΑΦΜ λήγει με τα ψηφία 8 και 9.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους»

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018.

Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Ως οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.

Το χρονικό διάστημα του προγράμματος ορίζεται από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντλούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, με τους όσους επιλεχθούν, να έχουν τη δυνατότητα διαμονής για τέσσερα βράδια, επιλέγοντας ένα από τα τουριστικά καταλύματα της προτεινόμενης λίστας.

Έκπτωση μέσω voucher

To e-voucher συνιστά ένα εν είδει εκπτωτικό κουπόνι, το οποίο ενσωματώνει μια οικονομική αξία, την οποία ο δικαιούχος μπορεί να ανταλλάξει με υπηρεσίες διαμονής.

Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher ανέρχεται στο 50% της τιμής διανυκτέρευσης κατ’ άτομο (στο 60% για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%).

Ως ανώτατο όριο ορίζονται τα 30 ευρώ ανά διανυκτέρευση και άτομο, υπό την προϋπόθεση ο δικαιούχος να παραμείνει στο ξενοδοχείο για τουλάχιστον τέσσερις διανυκτερεύσεις.

Η επιδότηση μέσω του e-voucher δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους διαμονής, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, ισχύουν τα εξής:

  • Ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει ατομικό εισόδημα 16.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τέκνα) 28.000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας με ένα παιδί, όριο είναι τα 17.500 ευρώ, ενώ για οικογένεια με ένα παιδί το εισόδημα αυξάνεται στα 29.500 ευρώ.
  • Δικαιούχος μονογονέας με δύο τέκνα, θα πρέπει να δηλώνει εισόδημα 19.000 ευρώ και αντίστοιχα για οικογένεια με δύο παιδιά το ποσό διαμορφώνεται στα 31.000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας με τρία παιδιά, ο δικαιούχος πρέπει να δηλώνει εισόδημα 21.000 ευρώ, ενώ οικογένεια με τον ίδιο αριθμό παιδιών έχει «ταβάνι» στο εισόδημα τα 33.000 ευρώ.
  • Το εισόδημα για τον πολύτεκνο μονογονέα αυξάνεται στα 26.000 ευρώ και για τις πολύτεκνες οικογένειες στα 38.000 ευρώ.

Ως «ωφελούμενα μέλη» των δικαιούχων του προγράμματος είναι:

  • Τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως και 31.12.2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.
  • Τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία.
  • Ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.
  • Οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων β’ και γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

Ποιοι δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα

Υπογραμμίζεται πως, δικαιούχοι δεν μπορούν να είναι όσοι είχαν επιλεχθεί για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού της περιόδου 2019-2020 και 2020-2021 του ΟΑΕΔ. Εκτός μένουν και όσοι είναι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για τη χρονική περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2020.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντλούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, με τους όσους επιλεχθούν, να έχουν τη δυνατότητα διαμονής για τέσσερα βράδια, επιλέγοντας ένα από τα τουριστικά καταλύματα της προτεινόμενης λίστας.

Πηγή: in.gr