Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με τίτλο Καταπολεμώντας την Ενεργειακή Φτώχεια – Το ευρωπαϊκό έργο POWERPOOR – την οποία συνδιοργάνωσε το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» και ο Δήμος Σουλίου, στην Παραμυθιά.

Στην έναρξη της ημερίδας, απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» και Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, ο Δήμαρχος Σουλίου, Γιάννης Καραγιάννης, καθώς και ο Δήμαρχος Δωδώνης, Χρήστος Ντακαλέτσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), περισσότεροι από 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και, κατά συνέπεια, δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και παροχές που ο υπόλοιπος πληθυσμός θεωρεί δεδομένες.

Μάλιστα και σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Δίκτυο Βιώσιμη Πόλη, η κατάσταση στα κράτη μέλη της ΕΕ ποικίλλει. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών που δήλωσαν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διατηρήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό καταγράφηκε ως εξής:

▪ Βουλγαρία (30,1%)
▪ Λιθουανία (26,7%)
▪ Κύπρος (21,0%)
▪ Πορτογαλία (18,9%)
▪ Ελλάδα (17,9%)
▪ Ιταλία (11,1%).

Έτος αναφοράς: 2019

Στο έργο POWERPOOR  συμμετέχουν μαζί με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: 13 εταίροι από 11 χώρες 8 χώρες πιλότοι Ελλάδα, Βουλγαρία, Εσθονία Ισπανία, Κροατία,
Λετονία, Ουγγαρία, Πορτογαλία  Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) H ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ έχει το ρόλο της εφαρμογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Λίγα λόγια για το πολύ χρήσιμο έργο POWERPOOR και το σημαντικό ρόλο που έχει το δίκτυο δήμων Βιώσιμη Πόλη στην εφαρμογή του στη Ελλάδα και στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της:

Υποστήριξης ενεργειακά φτωχών πολιτών με την εφαρμογή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης και με τη συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες ή καινοτόμα σχήματα χρηματοδότησης, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων και εργαλείων υποστήριξης.

Διευκόλυνσης της αλλαγής συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά στη χρήση ενέργειας και διευκόλυνση της λήψης μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω ανταλλαγής γνώσης, καθώς και μέσω κοινών ενεργειακών πρωτοβουλιών και εκστρατειών στοχεύουν να ενημερώσουν ομάδες καταναλωτών σε ενεργειακές φτωχές κοινότητες.

Προώθησης ενεργειακών κοινοτήτων, εναλλακτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης και παροχή βοήθειας στους πολίτες να αναζητήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης (π.χ.ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακοί συνεταιρισμοί και crowdfunding).Κατά την διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν από τον Γενικό Διευθυντή της Βιώσιμης Πόλης κ. Γεώργιζα,  οι παράγοντες που συνθέτουν το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, η σημασία του εντοπισμού των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών, τρόποι για εξοικονόμηση ενέργειας, τα εξειδικευμένα εργαλεία του προγράμματος, αλλά και τρόποι για αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Ιωάννης Γεώργιζας, ανέφερε πως ο Δήμος Σουλίου έχει ήδη δημιουργήσει Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας με τη συνεργασία της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, αποτελώντας τον πρώτο δήμο στην Ήπειρο ο οποίος προχωράει δυναμικά στη χάραξη μιας αειφόρου ενεργειακής πολιτικής.

Πηγή: in.gr