Το ζήτημα της ανυπαρξίας μόνιμου και ανεξάρτητου φορέα διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, θέτουν στην Κομισιόν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στον απόηχο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Ταυτόχρονα, επισημαίνουν την κατάργηση από τη ΝΔ της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΙΣΑΣ), την οποία είχε ορίσει με τον νόμο 4632/2019 ως τον αρμόδιο φορέα διερεύνησης ατυχημάτων και ερωτούν αν είχε ενημερωθεί σχετικά η Κομισιόν.

Επιπλέον, ζητούν η Κομισιόν να ενημερώσει εάν οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει τη συνδρομή της και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης ή/και τη διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων, αναλύσεων ή/και αξιολογήσεων.

Η ερώτηση της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Έλενα Κουντουρά (The Left), Δημήτριος Παπαδημούλης (The Left), Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Αλέξης Γεωργούλης (The Left), Πέτρος Κόκκαλης (The Left), Στέλιος Κούλογλου (The Left)

Θέμα: Εγγυήσεις ορθής, πλήρους και αξιόπιστης εφαρμογής της Οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων
Σε συνέχεια του τραγικού και πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου στα Τέμπη (1), η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύσταση ‘Ειδικής Επιτροπής΄ για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη τραγωδία των Τεμπών (2).

Το άρθρο 22 της Οδηγίας 2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (Οδηγία) (3) ορίζει ότι κάθε  κράτος-μέλος εξασφαλίζει ότι τα ατυχήματα και τα συμβάντα διερευνώνται από μόνιμο φορέα, ο οποίος πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Στην Ελλάδα, η Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο τον Οκτώβριο του 2019, με τον ν.4632/2019 (4). Στον εν λόγω νόμο ορίζεται ως φορέας διερεύνησης ατυχημάτων η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΙΣΑΣ).

Τον Ιανουάριο του 2023, με τον ν.5014/2023 (5), καταργήθηκε η ΕΔΙΣΑΣ και συστήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος δεν είναι σήμερα λειτουργικός.

Η Επιτροπή ερωτάται:

Είχε ενημερωθεί από την ελληνική κυβέρνηση για την κατάργηση της ΕΔΙΣΑΣ και μάλιστα πριν καταστεί λειτουργικός ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μόνιμος και αξιόπιστος φορέας διερεύνησης δυστυχημάτων όπως αξιώνει η Οδηγία;

Ελλείψει μόνιμου και αξιόπιστου φορέα διερεύνησης ατυχημάτων, θεωρεί ότι διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της Οδηγίας;

Έχει ζητηθεί από τις ελληνικές αρχές η συνδρομή της Επιτροπής και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης ή/και τη διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων, αναλύσεων ή/και αξιολογήσεων;

Έλενα Κουντουρά (The Left),
Δημήτριος Παπαδημούλης (The Left),
Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left),
Αλέξης Γεωργούλης (The Left),
Πέτρος Κόκκαλης (The Left),
Στέλιος Κούλογλου (The Left).

Πηγή: in.gr