Εξεδόθη απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ η εγκύκλιος, σύμφωνα με τις οδηγίες της οποίας θα γίνει ο διοικητικός έλεγχος για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση στους Αιγοπροβατοτρόφους.

Συγκεκριμένα, για κάθε έτος ενίσχυσης δημιουργούνται έντυπα για το σύνολο των παραγωγών που στην ΕΑΕ του έτους ενίσχυσης, έχουν αίτημα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 2) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013 (κωδικός ενίσχυσης : 0117).

Ο έλεγχος διενεργείται βάση του αντίγραφου του χειρόγραφου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων στις ΠΔ, ΠΜ, που προσκομίζεται από το δικαιούχο μετά το τέλος της υποχρεωτικής διατήρησης του έτους ενίσχυσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

«ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ»: προσυμπληρώνεται μηχανογραφικά χωρίς δυνατότητα μεταβολής από τον ελεγκτή, με το πλήθος των διατηρούμενων ζώων της ΕΑΕ του έτους ενίσχυσης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στην ενότητα τα πεδία:

– «Αντίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης ενημερωμένο με την ετήσια απογραφή έτους ενίσχυσης»

– «Αντίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης, το μέρος Ε΄» είναι προσυμπληρωμένα με ΝΑΙ με δυνατότητα μεταβολής από το χειριστή από ΝΑΙ σε ΟΧΙ και το αντίστροφο.

Επιλογή ΝΑΙ στο πεδίο «Αντίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης ενημερωμένο με την ετήσια απογραφή του έτους ενίσχυσης», εφόσον το προσκομιζόμενο μητρώο εκμετάλλευσης (Μέρος Β΄) είναι ενημερωμένο με την ετήσια απογραφή του έτους ενίσχυσης. Αποδεκτή ημερομηνία απογραφής από 1/11 έως και 15/12 έτους ενίσχυσης πλην εξαιρέσεων κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Επιλογή ΝΑΙ στο πεδίο «Αντίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης, το μέρος Ε΄», εφόσον το προσκομιζόμενο μητρώο εκμετάλλευσης (Μέρος E΄) είναι ενημερωμένo.

Ενημερωμένο μητρώο αιγοπροβάτων με την ετήσια απογραφή, καθώς και το μέρος Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στην ενότητα, το πεδίο «Αριθμός αιγοπροβάτων σύμφωνα με την ετήσια απογραφή του ΟΠΣΚ για το έτος ενίσχυσης» προσυμπληρώνεται από την ετήσια απογραφή στο ΟΠΣΚ, χωρίς δυνατότητα μεταβολής από τον ελεγκτή.

Σε περίπτωση που το πεδίο είναι ΚΕΝΟ, δεν εντοπίζεται απογραφή στο ΟΠΣΚ εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.

Το πεδίο «Aριθμός αιγοπροβάτων που διατηρήθηκαν από την υποβολή της EAE έτους ενίσχυσης έως 15/12/έτους ενίσχυσης (σύμφωνα με έλεγχο του μητρώου, για ζώα που γεννήθηκαν μετά τις 31/12/2009)» συμπληρώνεται από τον ελεγκτή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 2)  κατόπιν διοικητικού ελέγχου στο προσκομιζόμενο αντίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης.

Συμπληρώνεται με το πλήθος των ζώων, ανεξαρτήτως φύλου, που σύμφωνα με τις εγγραφές στο ΜΕΡΟΣ Ε’ (καταγραφή-μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης):

✓ γεννήθηκαν μετά τις 31/12/2009

και

✓ έχουν ήδη σημανθεί και καταγραφεί στο μητρώο εκμετάλλευσης, την ημερομηνία πρωτοκόλλου της ΕΑΕ του έτους ενίσχυσης

και

✓ παραμένουν στην εκμετάλλευση του παραγωγού από την ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ του έτους ενίσχυσης έως και τις 15/12/έτους ενίσχυσης

Επισημαίνεται ότι το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με ΜΗΔΕΝ (Ο) και δεν επιτρέπεται μεταβολή, σε περίπτωση που ένα από τα δύο πεδία της ενότητας ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ συμπληρωθεί με ΟΧΙ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρέχεται η δυνατότητα στον ελεγκτή να καταχωρήσει ως ελεύθερο κείμενο, τυχόν παρατηρήσεις που προκύπτουν κατά τον έλεγχο του Διοικητικού Ελέγχου ή τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής του αντίγραφου μητρώου εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: in.gr