Ο λογαριασμός των ζημιών που θα πρέπει να καλύψουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιαίτερα για φυσικές καταστροφές, αναμένεται να αυξηθεί Πηγή: in.gr