Με την 13η ΚΑΠ της Στερεάς Ελλάδαςολοκληρώθηκε ο κύκλος των περιφερειακών διαβουλεύσεων. Πηγή: in.gr