Η Tagesspiegel σχολιάζει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Κύπρο, προκειμένου να συνδράμει με τον πλέον δυναμικό τρόπο στην ενεργειακή προμήθεια της ΕE.

«Η ΕE αντιμετωπίζει μια τριπλή πρόκληση: πρέπει να συμβιβάσει το βραχυπρόθεσμο πρόβλημα της ενεργειακής ασφάλειας με τον μακροπρόθεσμο στόχο της ενεργειακής μετάβασης, να στηρίξει τα δύο κράτη-μέλη της, την Ελλάδα και την Κύπρο, και ταυτοχρόνως να εξετάσει σε ποιο βαθμό μπορεί να επιτευχθεί η ένταξη της Τουρκίας στα περιφερειακά σχέδια ενεργειακής συνεργασίας».

Δεδομένου ότι τα ισραηλινά και αιγυπτιακά κοιτάσματα φυσικού αερίου καλύπτουν μόλις το 3% των ρωσικών προμηθειών προς την ΕE, «τα ανεκμετάλλευτα αποθέματα στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου, τα οποία σύμφωνα με διεθνείς εταιρείες ανέρχονται σε 600 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, θα μπορούσαν να καλύψουν τις ευρωπαϊκές ανάγκες».

Ωστόσο, για να στραφεί η ευρωπαϊκή αγορά στα αποθέματα της Κύπρου, «καθίσταται απαραίτητη η κατασκευή ενός αγωγού που θα συνέδεε τα κυπριακά κοιτάσματα με τους αιγυπτιακούς τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου» ώστε από εκεί να φτάνουν στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή «ο πλούτος σε ήλιο και άνεμο στην περιοχή δίνει την ελπίδα ότι η Ένωση θα μπορεί στο μέλλον να προμηθεύεται από εκεί επιπλέον πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο […]

Παρ’ ότι η Κύπρος δεν δραστηριοποιείται στην παραγωγή υδρογόνου, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στα σχέδια διασύνδεσης των λεκανών απορροής των ποταμών της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, μέσω του αγωγού EuroAsia Interconnector, που θα συνδέσει την Κύπρο με το ελληνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας […] Ωστόσο, για να μπορέσει η Κύπρος να εμπορεύεται πράσινη ενέργεια, πρέπει πρώτα να προωθήσει τη χρήση της, καθώς, παρ’ όλο που το νησί έχει την υψηλότερη συνεχή ηλιακή ακτινοβολία στην ΕΕ, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

Τέλος, το γερμανικό μέσο κρίνει πως «εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι συνέπειες του Κυπριακού προβλήματος και των ανεπίλυτων διενέξεων με την Τουρκία, οι οποίες επιβραδύνουν την πρόοδο του έργου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστεί πώς το υπό τουρκική κατοχή τμήμα του νησιού θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί από τη διασύνδεση του EuroAsia Interconnector».

Πηγή: in.gr