Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση να διαθέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) τις συμμετοχές του στις τράπεζες απευθείας στο επενδυτικό κοινό μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση έχει προέλθει από την πλευρά των τραπεζιτών και το ΤΧΣ το εξετάζει με τις αρμόδιες Αρχές, ταυτόχρονα με την αναζήτηση Συμβούλου Διάθεσης για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η αποεπένδυση του ΤΧΣ μπορεί να γίνει ταχύτερα και οι τραπεζικές μετοχές θα αποκτήσουν μεγαλύτερο ποσοστό ελεύθερης διαπραγμάτευσης στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες περιορίζουν την πιθανότητα να εισέλθει ένας μεγάλος επενδυτής στο μετοχικό τους κεφάλαιο με σημαντικό ποσοστό και ενδεχομένως στη διοίκηση.

Και συνδυασμός

Από την πλευρά του το ΤΧΣ εξετάζει και τον συνδυασμό πακέτου διάθεσης και δημόσιας προσφοράς. Δηλαδή, στις τράπεζες, όπου συμμετέχει με μεγάλα ποσοστά, όπως στην Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, να προχωρήσει σε διάθεση του 5% με τη μέθοδο του βιβλίου προσφορών και το υπόλοιπο ποσό με δημόσια προσφορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος και ο τρόπος διάθεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το σχέδιο αποεπένδυσης και να είναι σύμφωνο το υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιλογή Συμβούλου Διάθεσης για κάθε τράπεζα, πέρα από τον Σύμβουλο Αποεπένδυσης, ο οποίος έχει ήδη επιλεγεί (Rothchild).

Το συγκεκριμένο σχέδιο διάθεσης των μετοχών στο ευρύ κοινό, αν και βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ ΤΧΣ, υπουργείου Οικονομικών και Τράπεζας της Ελλάδος, δεν έχει ακόμα προχωρήσει σε σημείο που να βρίσκεται κοντά στο στάδιο της απόφασης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η όποια απόφαση για τη διάθεση μετοχών του ΤΧΣ θα ληφθεί ύστερα από την ολοκλήρωση των εκλογών και τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης του ΤΧΣ προβλέπονται δύο βασικοί τρόποι διάθεσης μετοχών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η πώληση πακέτου, ακόμα και σε αυτόκλητες προτάσεις επενδυτών, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία. Το Ταμείο θα εξετάζει, κατ’ αρχήν, τις αυτόκλητες προσφορές από επενδυτές εφόσον αυτές αφορούν μερίδια πάνω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου μιας τράπεζας. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει και η περίπτωση που το συνολικό μερίδιο του ΤΧΣ είναι μικρότερο του 5%, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στη Eurobank.

Τι λαμβάνει υπόψη

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μετάτηλήψημιαςαυτόκλητηςπροσφοράς, το Ταμείο λαμβάνει υπόψη του:

  1. Αν πληρούνται όλες οι προαπαιτούμενες συνθήκες. Δηλαδή δεν προκύπτει κίνδυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ενώ ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να καταβάλει αντίτιμο υψηλότερο από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας.
  2. Δεν υπάρχουν στοιχεία να θεωρεί ότι ο δυνητικός επενδυτής μπορεί  να μην είναι σε θέση να ολοκληρώσει μια ιδιωτική συναλλαγή, δηλαδή ότι θα μπορεί να πάρει άδεια από τις αρμόδιες Αρχές και ότι έχει τα απαραίτητα κεφάλαια.
  3. Στη συνέχεια το Ταμείο θα λάβει κι άλλες αυτόκλητες προσφορές, αν υπάρχουν, και θα ορίσει Σύμβουλο Διάθεσης.

Γενικά προβλέπονται δύο τρόποι διάθεσης μετοχών.

Ο πρώτος αφορά συναλλαγή μέσω της κεφαλαιαγοράς, δηλαδή μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών ή διάθεσης μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου.

Ο δεύτερος αφορά ιδιωτική συναλλαγή. Ο τρόπος αυτός μπορεί να γίνει είτε με υπό όρους συμφωνία με τον πρώτο πλειοδότη (με δυνατότητα άλλων μερών να προσφέρουν καλύτερους όρους στο τέλος, είτε μέσω πλειστηριασμού). Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται διαγωνισμός (στην αρχή ή το τέλος των διαπραγματεύσεων). Εφόσον υπάρξει συμφωνία, το Ταμείο θα υπογράψει νομικά δεσμευτικά έγγραφα με τον επενδυτή.

Πηγή: in.gr