Μετά την επίσημη χορήγηση άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου με Κοινή Υπουργική Απόφαση, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, προχώρησε στη διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση τμήματος ζώνης λιμένα Κυλλήνης μετά έργου για την κατασκευή, και λειτουργία υδατοδρομίου.

Συγκεκριμένα, με ομόφωνη απόφαση του προέδρου Γιάννη Βαρβαρέσου και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤ Κυλλήνης εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και προκηρύχθηκε η διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο.

Ο παραχωρούμενος χώρος είναι συνολικής εκτάσεως 290,9 τ.μ και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης.

Ειδικότερα, πρόκειται για τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κυλλήνης, έκτασης 80,90 τ.μ. που αφορά στις χερσαίες εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου, τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα εμβαδού 150 τ.μ. για τις συνοδές δραστηριότητες του υδατοδρομίου, καθώς και για τμήμα της θαλάσσιας ζώνης λιμένα Κυλλήνης, εκτάσεως 60 τ.μ. για την τοποθέτηση του πλωτού προβλήτα προσέγγισης υδροπλάνου.

Ο παραχωρησιούχος που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία υποχρεούται εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έγκριση της απόφασης παραχώρησης από το ΥΝΑΝΠ και την παραλαβή του χώρου να ολοκληρώσει την κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων, να προσθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό του υδατοδρομίου και να ενημερώσει εγγράφως για λήψη άδεια λειτουργίας.

Πηγή: in.gr