Στις 9 Ιανουαρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί», το οποίο θα επιδοτεί με ποσό έως 22.500 ευρώ την αντικατάσταση παλαιών ταξί με νέα ηλεκτρικά.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα prasinataxi.gov.gr, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η δράση «Πράσινα Ταξί», συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών άνθρακα.

Με το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα επιδότησης σε ιδιοκτήτες οχήματος Ταξί, για αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, καθώς και η δυνατότητα προαιρετικής αγοράς σημείου επαναφόρτισης με επιδότηση 500 ευρώ.

Η επιδότηση (οικολογικό bonus) ανέρχεται σε ποσοστό 40% με μέγιστο ποσό τις 17.500 ευρ. Ακόμα 5.000 ευρώ θα χορηγούνται για την υποχρεωτική απόσυρση παλαιού οχήματος.

Επίσης, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα ΑμεΑ, τις οικογένειες με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω και τους νέους έως 29 ετών, με ξεχωριστή προσαύξηση σε κάθε κατηγορία.

Ειδικότερα οι όροι του προγράμματος:

Ωφελούμενοι

  • Όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας ElJR05 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας.
  • Ιδιοκτήτες θεωρούνται όσοι κατέχουν το 100% της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες / συγκύριοι), η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο των δικαιούχων.
  • Κάθε ωφελούμενος δικαιούται την αγορά ή σύναψη χρονομίσθωσης (leasing) ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων C02 (BEV), ανά άδεια.
  • Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προβούν σε απόσυρση και καταστροφή του παλαιού οχήματος. Το ποσό επιδότησης για την απόσυρση συνυπολογίζεται στο τελικό ποσό του οικολογικού bonus.

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου του 2021, από τις οποίες εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος.

Για ΑμεΑ, πολύτεκνους και νέους

  • Για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος Ταξί.
  • Για τις κατηγορίες οικογενειών με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ.
  • Για νέους έως 29 ετών, που είναι ήδη κάτοχοι άδειας οχήματος ΤΑΞΙ, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι με βάση την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. είναι παραπάνω από ένας, και καθένας από αυτούς τυχαίνει να ανήκει στις ως άνω ειδικές κατηγορίες, το ποσό της προσαύξησης που δικαιούται ανάλογα με την κάθε ειδική κατηγορία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό  που του αναλογεί στην υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: in.gr