Οξύνεται ο πόλεμος τιμών και προσφορών στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος με σχεδόν 600.000 καταναλωτές να έχουν σε έναν χρόνο αλλάξει προμηθευτή.

Οι ιδιωτικές εταιρείες δε, παρά την κυριαρχία της ΔΕΗ, έχουν καταφέρει να της αποσπάσουν 1.088.448 πελάτες και να αποτελούν πια σε επίπεδο παροχών (ρολογιών) το 16,05% και σε επίπεδο κατανάλωσης ρεύματος το 28,87% του διασυνδεδεμένου συστήματος.

Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από την έκθεση πεπραγμένων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για το 2019 και καταγράφουν τις αλλαγές που συντελέστηκαν την περασμένη χρονιά στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού.

Το αξιοσημείωτο είναι πως για πρώτη φορά πέρυσι αυξήθηκε εντυπωσιακά το μέγεθος της κινητικότητας (switching) των πελατών ρεύματος μεταξύ των προμηθευτών.

Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των καταναλωτών που άλλαξε εταιρεία ρεύματος ανήλθε πέρυσι στο 8,5% του συνόλου των ενεργοποιημένων παροχών, δηλαδή 576.436 στο σύνολο των 6.783.075 μετακινήθηκαν από προμηθευτή σε προμηθευτή. Η αύξηση σε σχέση με το 2018 είναι της τάξης του 89%, αφού τότε το ποσοστό της κινητικότητας ήταν στο 4,51%.

Η έκρηξη του switching φανερώνει τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών, με προσφορές και χαμηλές τιμές, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης που δείχνουν πια οι καταναλωτές στους εναλλακτικούς παρόχους ρεύματος.

Οι οικιακοί πελάτες

Μεγαλύτερη κινητικότητα ως προς το πλήθος παροχών εµφάνισαν οι οικιακοί πελάτες, ακολουθούμενοι από τους εµπορικούς και βιοµηχανικούς Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, ενώ οι τελευταίοι προηγήθηκαν στην κινητικότητα βάσει του όγκου κατανάλωσης.

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά κινητικότητας εµφανίζουν µείωση ως προς τον όγκο κατανάλωσης (κινητικότητα 3,96% βάσει κατανάλωσης το 2018, ήτοι µείωση κατά 44% σε ένα έτος), γεγονός που οφείλεται στη µεγάλη μετακίνηση των οικιακών πελατών εντός του 2019. Δηλαδή σε µια κατηγορία που παραδοσιακά δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερα ενεργή και βέβαια σηµειώνει κατά κανόνα µικρούς όγκους κατανάλωσης.

Πιο αναλυτικά ανά κατηγορία παροχών ρεύματος το υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσης είχαν οι οικιακοί χωρίς Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Από τους συνολικά 4.813.242 οι 462.318 μετακινήθηκαν σε άλλη εταιρεία με το ποσοστό κινητικότητας να ανέρχεται στο 9,61%.

Οι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες που ηλεκτροδοτούνται από τη χαμηλή τάση και άλλαξαν προμηθευτή ρεύματος ανήλθαν σε 104.826 σε σύνολο 1.169.360. Ητοι το 8,96%.

Στη μέση τάση από τους 9.071 εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες άλλαξαν εταιρεία οι 834, δηλαδή το 9,19% του συνόλου.

Η ΔΕΗ μετρά 5.694.627 παροχές ρεύματος στο διασυνδεδεμένο σύστημα και κατέχει το 83,95% των πελατών. Σε επίπεδο κατανάλωσης ρεύματος η δημόσια εταιρεία έχει το 71,13% με 27,7 εκατ. Μεγαβατώρες για το 2019.

Γράψτε το σχόλιό σας

Πηγή: in.gr