Την 1η Απριλίου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ για την ενεργοποίηση του μέτρου της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα σε όσους έχουν θέσει το όχημά τους σε ακινησία.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα μπορούν να πάρουν πίσω τις πινακίδες και να κυκλοφορήσουν τα οχήματά τους καταβάλλοντας το ποσό των τελών κυκλοφορίας που αναλογεί στο χρονικό διάστημα επανεκκίνησης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από έναν μήνα.

Για την άρση ακινησίας του οχήματος διάρκειας ενός μηνός καταβάλλεται το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες καταβάλλονται τα 2/12 των τελών, για τρεις μήνες καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας κ.ο.κ.

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Αυτό σημαίνει ότι εάν ο ιδιοκτήτης ενός ΙΧ με ετήσια τέλη 120 ευρώ προχωρήσει σε ψηφιακή άρση της ακινησίας του οχήματός του για έναν μήνα, για παράδειγμα τον Απρίλιο, θα πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ύψους 10 ευρώ.

Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 615 ευρώ που θα κάνει άρση ακινησίας για τέσσερις μήνες θα καταβάλει 205 ευρώ και για επτά μήνες θα πληρώσει 358,75 ευρώ.

Πριν ανοίξει η πλατφόρμα myCar για την ψηφιακή άρση της ακινησίας οχημάτων, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

– Η άρση της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος γίνεται μόνο μία φορά εντός του 2023.

– Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέξει να θέσει το όχημά του σε ακινησία πριν από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας λόγω άρσης της ακινησίας, δεν παρέχεται δυνατότητα εκ νέου χρήσης του μέτρου της μερικής άρσης.

– Μόνη περίπτωση για την εκ νέου άρση της ακινησίας είναι εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει αναλογικά ήδη καταβληθεί.

–  Για τα οχήματα των οποίων τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου, η άρση ακινησίας πραγματοποιείται στη ΔΟΥ, ενώ η εκ νέου θέση σε ακινησία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος.

– Στην περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου και μόνο εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβίβαση του οχήματος στους κληρονόμους, η θέση ή η άρση της ακινησίας πραγματοποιείται αποκλειστικά στη ΔΟΥ.

Πηγή: in.gr