Μέχρι τις 14 Ιουλίου του 2023, θα μπορούν να ολοκληρώσουν τα μαθήματα κατάρτισης οι ωφελούμενοι της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:

  • Από 9/6/2023 θα μπορούν να δημιουργηθούν νέα τμήματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε τμήματα κατάρτισης. Η κατάρτιση στα τμήματα αυτά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 14 Ιουλίου 2023 καθώς στις 15 Ιουλίου είναι Σάββατο και δεν πραγματοποιούνται μαθήματα.
  • Στις περιπτώσεις των ωφελουμένων (που ήδη συμμετέχουν σε κατάρτιση ή πρόκειται να συμμετάσχουν) των οποίων η διάρκεια απασχόλησης, στις θέσεις που έχουν τοποθετηθεί- και μόνο αυτών- λήγει πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος της θεωρητικής κατάρτισης που συμμετέχουν, η απασχόλησή τους παρατείνεται τόσες ημέρες όσες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και όχι πέραν της 14ης Ιουλίου 2023, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Πηγή: in.gr