Στην τελευταία συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις αποφάσεις αναφορικά με τη νομισματική πολιτική, αναφέρεται η μελέτη της Oxford Economics, η οποία επισημαίνει ότι η «ΕΚΤ έλαβε σημαντικά μέτρα για να συσφίξει την ιδιαίτερα διευκολυντική πολιτική της κατά τη διάρκεια του 2022, με βάση τις ανοδικά αναθεωρημένες προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό».

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς ομολόγων PEPP θα επιβραδυνθούν το 1ο τρίμηνο και θα λήξουν τον Μάρτιο, ενώ εκείνες στο πλαίσιο του APP θα αυξηθούν προσωρινά σε 40 δισ. ευρώ το μήνα το δεύτερο τρίμηνο και σε 30 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο πριν επιστρέψουν στα 20 δισ. ευρώ στη συνέχεια.

Οι συντάκτες της έκθεσης, εκτιμούν ότι η ΕΚΤ «έχει γίνει κάπως πιο επιθετική από ό,τι περιμέναμε».

Και εξηγούν: ο πήχης για τον τερματισμό των καθαρών αγορών QE φαίνεται χαμηλότερος τώρα, καθώς η προσωρινή ανανέωση του APP διαρκεί μόνο έξι μήνες και οι νέες προβλέψεις για τον πληθωρισμό και τον βασικό πληθωρισμό πλησιάζουν τον στόχο στο 1,8% το 2024.

Έτσι, οι πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων το 2023 έχουν αυξήθηκε σε σύγκριση με το βασικό σενάριο της Oxford Economics.

Οι επιλογές

Ωστόσο, η ΕΚΤ διατηρεί πολλές δυνατότητες επιλογής.

Σύμφωνα με την έκθεση, ελλείψει νέου σοκ, η επόμενη σημαντική πολιτική απόφαση δεν θα ληφθεί πριν από τα μέσα έως τα τέλη του 2022, καθώς η πορεία του QE έχει οριστεί μέχρι το 3ο τρίμηνο και η πρόβλεψη για υψηλό πληθωρισμό 3,2% για το 2022 περιορίζει τον κίνδυνο περαιτέρω ανοδικών εκπλήξεων, αφήνοντας χρόνο για αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών πληθωρισμού.

Επιπλέον, και σύμφωνα με την άποψη της ΟΕ, οι αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της APP παραμένουν αδιάλειπτες. Έτσι, εάν επιβεβαιωθεί το πιο αρνητικό σενάριο για τον πληθωρισμό, υπάρχει ένα χαμηλό όριο για τη συνέχιση του QE, καθυστερώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων.

Η ΕΚΤ διατηρεί επίσης την επιλογή να επανεκκινήσει το PEPP, εάν χρειαστεί για την αντιμετώπιση νέων πανδημικών σοκ. Και οι επανεπενδύσεις PEPP έχουν παραταθεί κατά ένα χρόνο έως το 2024.

Συνολικά, οι αποφάσεις πολιτικής φαίνονται να είναι μια καλή πράξη εξισορρόπησης μεταξύ γερακιών και περιστεριών στο συμβούλιο της ΕΚΤ.

Υπάρχει αρκετή σύσφιξη βραχυπρόθεσμα για να συγκεντρώσει την υποστήριξη ορισμένων γερακιών που ανησυχούν για τους κινδύνους πληθωρισμού, ενώ η ΕΚΤ διατηρεί επαρκή ευελιξία για να ανταποκριθεί σε περίπτωση που οι διαρθρωτικές δυνάμεις που υπονομεύουν τις προοπτικές πληθωρισμού επιβεβαιωθούν εκ νέου όπως αναμένουν οι αναλυτές τις έκθεσης.

Πηγή: ΟΤ

Πηγή: in.gr