Έως τις 18 Ιουλίου 2022 μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι καινοτόμες ιδέες και προτάσεις στο πλαίσιο του τρίτου διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, αποκλειστικά για τον ελαιοκομικό τομέα, Olive Challenge 2022. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν διεκδικούν τη διάκρισή τους στο διαγωνισμό και τον ελαιοκομικό τομέα και μια θέση στην Επώαση.

Συγκεκριμένα, κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη και η αναβάθμιση του ελαιοκομικού τομέα, μέσω της εισαγωγής της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η πρωτοβουλία Olive Challenge σχεδιάσθηκε με σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων, στη σύνδεση της παραγωγής ελαιολάδου και ελιάς με τις τεχνολογικές εξελίξεις, στην αύξηση θέσεων εργασίας, στη διάδοση και ενίσχυση πρακτικών βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα, στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς και στην ανάπτυξη συνεργειών και ενδοτομεακής συνεργασίας.

Ενδεικτικά οι ιδέες – προτάσεις μπορούν να καλύπτουν θεματικές σχετικές με τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ελαιοκαλλιέργεια – Περιβάλλον
  • Ελαιοποίηση – Μεταποίηση
  • Υποδομή – Εξοπλισμός – Υλικά Συσκευασίας
  • Τυποποίηση – Διακίνηση
  • Marketing – Branding – Προβολή -Προώθηση
  • Εμπορία – Εξαγωγές
  • Εκπαίδευση στον ελαιοκομικό τομέα

Η κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής γίνεται έως 18/7/2022, η αξιολόγηση των προτάσεων από 19/7 έως 29/7/2022 και η επώαση από 1/9/2022 έως 15/12/2022.

Πηγή: in.gr