Ο Δήμος Καλλιθέας, έχει προχωρήσει σε δύο καινοτόμες δράσεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με οπτική αναπηρία:

Διαθέτει όλες τις αιτήσεις για πιστοποιητικά του Δήμου σε σύστημα Braille , σε συνεργασία με το Φάρο Τυφλών.

Εκπαίδευσε επίσης, 30 άτομα από το προσωπικό του Δήμου στην εξυπηρέτηση ατόμων με οπτική αναπηρία σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, 4 Ιανουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα γραφής Braille.

Πηγή: in.gr