Από τις πρώτες στιγμές της θητείας της στην προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης της χώρας, η Νέα Δημοκρατία κατέδειξε τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας. Με την ίδια φιλοδοξία, αλλά με την εμπειρία πια μιας τετραετίας γεμάτη προκλήσεις και με ξεκάθαρο όραμα να συνεχίσει το έργο της για τη νέα παραγωγική Ελλάδα του αύριο, η Νέα Δημοκρατία έχει στο πρόγραμμά της για το 2023-2027 έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ενίσχυση των επενδύσεων, την περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία, και την εξωστρέφεια. Προκειμένου να δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος που θα επιτρέψει στη νέα κυβέρνηση να αναβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας μέσα από την αύξηση των μισθών και την απαλλαγή από φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις που επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ένα από τα κύρια σημεία του προγράμματος είναι η αύξηση των επενδύσεων κατά 70% έως το 2027, καθώς και ο διπλασιασμός των δημόσιων επενδύσεων έως το 2030. Η νέα κυβέρνηση θα συνεχίσει να δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση επενδύσεων, ενισχύοντας την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Ένας ακόμα στόχος είναι η αύξηση των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ έως το 2027 και 70% έως το 2030, με έμφαση στις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Μέσω αυτής της στρατηγικής, προάγεται σημαντικά η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στο παγκόσμιο προσκήνιο, ενισχύοντας την παρουσία τους σε διεθνή αγορά.

Σημαντική προτεραιότητα στο πρόγραμμα της ΝΔ αποτελεί η υψηλή απορρόφηση των πόρων από τα Ταμεία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και το ΕΣΠΑ, με την υλοποίηση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» άνω των 2 δισ. ευρώ, το σχέδιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) και την αύξηση πόρων για περιφερειακά έργα να έχει ήδη δρομολογηθεί από τα προγράμματα των αρμόδιων Υπουργείων. Με την αποτελεσματική χρήση αυτών των πόρων, η Νέα Δημοκρατία προωθεί την υλοποίηση έργων υποδομής και ανάπτυξης σε όλη τη χώρα, την οικονομική ανάκαμψη και την περιφερειακή ισορροπία δημιουργώντας ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, η νέα κυβέρνηση πρόκειται δημιουργήσει πλαίσιο και κίνητρα για την ανάπτυξη επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου. Η ΝΔ δεσμεύεται επίσης μέσω του προγράμματός της να εξαλείψει τις περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες, προωθώντας ολοκληρωμένα αναπτυξιακά σχέδια για κάθε περιοχή της χώρας. Προσβλέπει έτσι στη μείωση της απομόνωσης νησιωτικών και ορεινών περιοχών, με σημαντικά κίνητρα και ενισχύσεις για την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης.

Συνολικά ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας για τη νέα παραγωγική Ελλάδα του αύριο αλλάζει τελείως τη θέση της χώρας μας στο διεθνές προσκήνιο, τοποθετώντας την εκεί που την αξίζει. Αυτήν την Κυριακή δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στη μοναδική παράταξη που έχει όραμα και σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας, προασπίζοντας τα συμφέροντα και τις ελπίδες των πολιτών. Τη Νέα Δημοκρατία.

Άκης Μπάφας, Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων ΝΔ

Πηγή: in.gr