Πράσινο σημείο και Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) αποκτά ο Δήμος Σκοπέλου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Με Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφεται το  επόμενο διάστημα  από τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό και τον Δήμαρχο  Σταμάτη Περίσση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 843.200 ευρώ.

«Πράσινο Σημείο»

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, όπου ο πολίτης μπορεί να προσκομίζει χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, στο Πράσινο Σημείο δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Το Πράσινο Σημείο λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών και αφορά κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά για τα οποία δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα (ΣΕΔ) στο πλαίσιο του Ν.2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το Πράσινο Σημείο και ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) θα κατασκευασθούν σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου  Σκοπέλου έκτασης 6.132 m2, το οποίο βρίσκεται στο νότιο άκρο, εκτός  του οικισμού της Σκοπέλου.

Πηγή: in.gr