Ο Δήμος Παύλου Μελά, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) προβαίνει στην εγκατάσταση ισχυρού δικτύου σταθμών ελέγχου των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Οι σταθμοί πρόκειται να είναι δεκατρείς, τρεις πρωτεύοντες, εκ των οποίων ο ένας πρότυπος στην Ευκαρπία, και δέκα δευτερεύοντες και θα παρέχουν συνεχείς μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο οι οποίες θα επιτρέπουν την τρισδιάστατη χωροχρονική καταγραφή της σύνθεσης της ατμόσφαιρας καλύπτοντας τη συνολική επιφάνεια των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, ώστε να προκύψουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Δήμο Παύλου Μελά.

Οι πρωτεύοντες σταθμοί:

1.Πρώην Δημαρχείο Πολίχνης (κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας)

2.Βοτανικός Κήπος Σταυρούπολης

3.Παιδική Ομπρέλα Ευκαρπίας

Οι υπόλοιποι σταθμοί:

1α. Πνευματικό Κέντρο Μετεώρων

1β. 3ο Λύκειο Πολίχνης

1γ. Κινηματογράφος Τζένη Καρέζη – Πάρκο Ελπίδας

1δ. 1ο ΓΕΛ Πολίχνης

2α. Δημαρχείο Παύλου Μελά (Σταυρούπολη)

2β. ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

2γ. 18ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης

2δ. 14ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης

3α. ΚΕΠ Ευκαρπίας

3β. 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας

Από την Δημοτική Αρχή κρίνεται σκόπιμη για λόγους πολιτικής προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η άμεση και έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού σε κρίσιμους περιβαλλοντικούς δείκτες, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του πληθυσμού σε επικίνδυνους ρύπους.

Τα μέσα παρακολούθησης που θα εγκατασταθούν είναι προηγμένα συστήματα, με αισθητήρες μέτρησης διοξειδίου του θείου (SO₂), οξειδίων του αζώτου, ΝΟx, όζοντος, αιωρούμενων σωματιδίων TSP, PM1, PM2.5, PM10 και μετεωρολογικών παραμέτρων τα οποία θα μετρούν και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα, τα οποία θα μεταδίδονται ασύρματα στο κέντρο λήψης των μετρήσεων που θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο.

Την δυνατότητα ενημέρωσης για την ποιότητα της ατμόσφαιρας του Δήμου, έχουν εδώ και χρόνια οι κάτοικοι μέσω της διεύθυνσης: https://envi.pavlosmelas.gr/

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση ΑΤ08.

Πηγή: in.gr