Οι προσφορές ήταν 11πλάσιες από το ζητούμενο ποσό, ενώ ένα ευρύ φάσμα επενδυτών εξέφρασε το ενδιαφέρον του για το πράσινο ομόλογο Πηγή: in.gr