Νέο διαγωνισμό για την προμήθεια έως 10 εκατ. self test για την ανίχνευση του κοροναϊού πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στη Διαύγεια και οι προσφορές θα κατατίθενται έως τις 11 Απριλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ΓΓΠΠ.

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:

-Σε κράτος μέλος της Ενωσης.

-Σε κράτος μέλος τους Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου

-Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη σχετικούς όρους που θέτει η ΓΓΠΠ

-Σε τρίτες χώρες που δεν ανήκουν στην παραπάνω περίπτωση  και έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: in.gr