Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 1.410.000€ για νέο οδικό έργο από Στροφυλιά μέχρι Ιστιαία.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την ένταξη της πράξης: «Νέος Κεντρικός Οδικός Άξονας – Κορμός Βόρειας Εύβοιας: τμήμα Στροφυλιά – Ιστιαία» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων».

Αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων πρώιμων μελετών ωρίμανσης του έργου μέχρι την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και τη δημοπράτηση με αξιολόγηση μελέτης του νέου οδικού άξονα – κορμού της βόρειας Εύβοιας, στο τμήμα του από Στροφυλιά μέχρι Ιστιαία.

Πρόκειται για νέο οδικό έργο μήκους 25χλμ. περίπου, σε συνδυασμό με αναβάθμιση τμήματος της επαρχιακής οδού Στροφυλιάς – Ροβιών μήκους 3χλμ., που περιλαμβάνεται στο ανάπτυγμα του νέου κεντρικού οδικού άξονα και συμβάλλει στην ανάταξη και ανασυγκρότηση της βόρειας Εύβοιας.

Η περιοχή παρέμβασης. Πηγή φωτογραφίας: Περιφέρεια Σ. Ελλάδας

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.410.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Επισημαίνεται, ότι έχει ήδη δρομολογηθεί και την επόμενη περίοδο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση μελετών για τους κλάδους του συγκεκριμένου οδικού άξονα, από Στροφυλιά μέχρι Ιστιαία, προς πόλεις και κωμοπόλεις της βόρειας Εύβοιας.

«Κάνουμε το πρώτο, αλλά απολύτως καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου έργου. Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις ύψους 1,4 εκατ. ευρώ και ξεκινούμε τις αρχικές μελέτες για την υλοποίηση νέου οδικού έργου από τη Στροφυλιά μέχρι την Ιστιαία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Πηγή: in.gr