Εγκαταστάθηκε η νέα μονάδα αφαλάτωσης στην κτιριακή υποδομή του εργοστασίου αφαλάτωσης του Δήμου Νισύρου.

Η νέα μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού έχει δυναμικότητα 600κ.μ./μέρα και σκοπός της είναι η παροχή, επί 24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για πόση από τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Η μονάδα εγκαταστάθηκε και θα τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες μέρες.

Η χρηματοδότηση της νέας μονάδας έγινε από το υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η επιχορήγηση από το υπουργείο ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (734.020,81€) για την προμήθεια, εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600m3/d, την αναβάθμιση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων αφαλάτωσης, υφιστάμενων και νέας, και την κατασκευή νέου συνοδού έργου απόρριψης άλμης των αφαλατώσεων.

Στη Νίσυρο είναι εγκατεστημένες συνολικά τρεις μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, οι οποίες υδροδοτούν με πόσιμο νερό το νησί με δυναμικότητα 900 κ.μ./ημέρα. Η προσθήκη της νέας μονάδας θα αυξήσει την δυνατότητα παραγωγής πόσιμου νερού σε 1500 κ.μ./ημέρα. Μαζί με τη νέα μονάδα έχει εγκατασταθεί νέος μετασχηματιστής που θα δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας όλων των μονάδων αφαλάτωσης.

Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες του νησιού σε παροχή νερού έχουν αυξηθεί, καθώς συνεχώς αυξάνεται και η επισκεψιμότητα της Νισύρου.

Με την ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης, ο στόχος είναι η μόνιμη παροχή πόσιμου νερού σε όλα τα νοικοκυριά, σε όλους οικισμούς της Νισύρου. Αυτό θα φέρει και το οριστικό τέλος στο χρόνιο πρόβλημα παροχής νερού, που ταλαιπωρεί τους κατοίκους τόσες δεκαετίες.

Ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος δήλωσε: «Η προσθήκη της νέας μονάδας θα συμβάλει τα μέγιστα στην αύξηση της παροχής νερού τους καλοκαιρινούς μήνες που οι ανάγκες είναι πολύ αυξημένες».

Πηγή: in.gr