Ο Δήμος Σερίφου αποκτά σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Το σύστημα περιλαμβάνει ασύρματους έξυπνους αισθητήρες, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία και ανιχνεύουν σε πραγματικό χρόνο τις ατμοσφαιρικές ανωμαλίες που προκαλούνται από μια πυρκαγιά, εντός δευτερολέπτων από την στιγμή που αυτή θα προκληθεί.

Όπως πληροφορούμαστε, μέσω ασύρματου δικτύου που έχει ήδη εγκατασταθεί, οι αισθητήρες μεταδίδουν την πληροφορία στο κέντρο ελέγχου και στο εγκατεστημένο πληροφοριακό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι μέσω κινητής τηλεφωνίας.

Πηγή: in.gr