Στις προοπτικές που δημιουργεί για την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 το οποίο θα ξεπερνάει το 1 τρις ευρώ, στο οποίο θα προστεθούν τα 750 δις ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και του Next Generation EU αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς στην ομιλία του στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2020.

Στη διαδικτυακή εκδήλωση ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι η χώρα μας θα είναι η τέταρτη πιο ευνοημένη χώρα ανάλογα με το μέγεθός της και την οικονομία της από αυτές τις πρωτοφανείς χρηματοδοτικές δυνατότητες. Μόνο από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα λάβει πάνω από 40 δισ. ευρώ, ενώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επιπλέον 20 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και σχεδόν 13 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Ο Christian Verschueren, γενικός διευθυντής Eurocommerce, τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει η ύπαρξη αληθινών στατιστικών στοιχείων κατά τη χάραξη πολιτικής. Τόνισε πως ο τομέας του εμπορίου και του χονδρεμπορίου προσφέρει 1 στις 7 θέσεις εργασίας και είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να το θυμούνται αυτό καθώς αποδεικνύει τη σημασία του τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία. .

Οι ΜμΕ λιανικού συμβάλλουν, εν μέσω πανδημίας, στην  ενίσχυση της εγχώριας αλυσίδας αξίας

Τη σημαντική υποχώρηση που κατέγραψαν οι δυναμικές, οι αναπτυσσόμενες αλλά και οι ανθεκτικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες έδειχναν σημάδια βιωσιμότητας, μέσα στην πανδημία επεσήμανε στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2020 η Βάλια Αρανίτου, διευθύντρια του ΙΝ.ΕΜ.Υ – ΕΣΕΕ, κατά την παρουσίαση των βασικών ευρημάτων της έκθεσης.

Η κυρία Αρανίτου στο πάνελ που συμμετείχαν επιστημονικοί διευθυντές ερευνητικών Ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων, υπογράμμισε το στοιχείο του έντονου δυισμού, δηλαδή της παρατήρησης πως οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης είναι ασύμμετρες και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κλάδο, το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια. Παρά την υγειονομική κρίση, η ανεργία παρουσίασε οριακή πτώση, εξαιτίας των κρατικών πολιτικών υποστήριξης, ενώ οι θέσεις εργασίας στο Εμπόριο ενισχύθηκαν, εξαιτίας του χονδρικού εμπορίου.

Ο Μιχάλης Μητσόπουλος, διευθυντής τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ τόνισε πως η σημαντική επέτειος των 20 ετών της Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ μεταφέρει σημαντικά μηνύματα για τον ανόμοιο τρόπο με τον οποίο επιμέρους τμήματα του εμπορίου έχουν επηρεαστεί από τις εξελίξεις του τελευταίου έτους. Υποστήριξε πως μας υπενθυμίζουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλά και μετεξέλιξη της αγοράς σύμφωνα με τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να είναι προτεραιότητες και κατά την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κρίσης, όπως άλλωστε έχει αποφασίσει και η στόχευση του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχουν επιχειρήσεις που για να συμμετάσχουν στον αναγκαίο μετασχηματισμό χρειάζονται στήριξη σε τεχνογνωσία και πόρους.

Ο Χρήστος Γεωργίου γενικός διευθυντής ΙΝΣΒΕ υπογράμμισε πως οι σημαντικές διαπιστώσεις και προτάσεις της Ετήσιας Έκθεσης του Ελληνικού Εμπορίου, θα πρέπει να μας οδηγήσουν στην επιλογή των ορθών αναπτυξιακών πολιτικών για τη χώρα, για να μπορέσει να επανεκκινήσει η οικονομία μετά τη λήξη της πανδημίας. Ειδικότερα τόνισε πως η αύξηση του ποσοστού προμήθειας Ελληνικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την παγιωμένη σχέση του εμπορίου με τους προμηθευτές, αποτελούν μια πολύ καλή προοπτική για την ενίσχυση των διασυνδέσεων του εμπορίου με την εγχώρια μεταποίηση.

Ο Γιώργος Αργείτης, επιστημονικός διευθυντής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ επεσήμανε πως η αξιολόγηση των στατιστικών δεδομένων για την αγορά εργασίας δείχνει ότι η πανδημική κρίση έχει επιφέρει σοβαρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Ανέφερε πως οι σημαντικές απώλειες σε ώρες εργασίας, η μείωση των εισοδημάτων και η αύξηση της ανεργίας σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας δημιουργούν ανησυχία για την προοπτική ανάκαμψης της αγοράς εργασίας και την περαιτέρω όξυνση των ανισοτήτων.

Ο Ηλίας Κικίλιας γενικός διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο τουρισμός θα ανακάμψει. Η εμπειρία, όπως είπε, δείχνει πως ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που βρίσκεται σε μακροχρόνια ανοδική τάση και ανακάμπτει σχετικά σύντομα από τις υφέσεις. Σημείωσε πως τα οφέλη για το εμπόριο από τον τουρισμό εκτιμάται ότι ανήλθαν συνολικά σε περισσότερα από 9 δισ.. ευρώ το 2019, συνυπολογίζοντας τις άμεσες δαπάνες των επισκεπτών, τις δαπάνες των επιχειρήσεων για ανακαινίσεις και τις δαπάνες για την αγορά προμηθειών.

Ο Διονύσης Γράβαρης επιστημονικός διευθυντής του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ επεσήμανε πως η πανδημία ήταν ένα εξωγενές σοκ με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία, με τα ευρήματα της Ετήσιας Έκθεσης να συγκλίνουν με εκείνα αντίστοιχης έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ που θα δημοσιευτούν σύντομα. Συμφώνησε με την επισήμανση του δυισμού, τη διαφοροποίηση δηλαδή των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία και στις επιχειρήσεις, εξαιτίας είτε εξαίρεσης ορισμένων ΚΑΔ στα μέτρα στήριξης είτε γιατί πολλές επιχειρήσεις δεν τέθηκαν σε αναστολή.

Μόνο μία στις πέντε εμπορικές επιχειρήσεις έχει σχέση με τον τραπεζικό τομέα

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας απασχόλησε το στρογγυλό τραπέζι της εκδήλωσης  που αφορούσε τις τάσεις και τις προοπτικές του εμπορίου.

Ο  Ηλίας Λεκκός, επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς τόνισε πως παρά το γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές αλλά και γενικότερες κοινωνικές συνθήκες υπαγορεύονται από την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και την ταχύτητα και το εύρος του προγράμματος εμβολιασμών, η πεποίθησή του είναι ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας προδιαγράφονται ιδιαίτερα θετικές. Στήριξε, δε, την εκτίμησή του αυτή στην ύπαρξη μιας σειράς παραγόντων που θεωρεί ότι θα ασκήσουν ιδιαίτερα θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία.

Ο Τάσος Αναστασάτος, επικεφαλής Οικονομολόγος του ομίλου της Eurobank και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σημείωσε πως η πορεία της πανδημίας κατατείνει στην εκτίμηση ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα είναι πιο σταδιακή, με ένα μέρος αυτής να μετατίθεται για το 2022. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προοπτικές του εμπορίου πλήττονται βραχυπρόθεσμα, ανέφερε, από την καθυστέρηση της αποκατάστασης της κοινωνικής επαφής αλλά μεσοπρόθεσμα ωφελούνται από την συμπιεσμένη ζήτηση και την συσσωρευμένη αποταμίευση των νοικοκυριών. Ωστόσο, υποστήριξε πως η πανδημία θα αφήσει διαρκείς αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και την διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Δρ. Παναγιώτης Καπόπουλος, Chief Economist, διευθυντής Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης, Alpha Bank υποστήριξε πως η πανδημική κρίση λειτούργησε ως επιταχυντής των εξελίξεων στον κλάδο του εμπορίου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αυτοματοποίηση ενισχύουν τις πωλήσεις. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναπτύξουν νέες εμπορικές στρατηγικές ώστε να δημιουργήσουν συνθήκες πολυκαναλικής πώλησης και εξυπηρέτησης των καταναλωτών και οι επιχειρηματίες του κλάδου πρέπει να επενδύσουν στη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ταχύτητας παράδοσης των προϊόντων, καθώς αυτό αποτελεί πλέον ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο Νίκος Μαγγίνας PhD, επικεφαλής Οικονομολόγος, διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε πως μόνο μία στις πέντε εμπορικές επιχειρήσεις έχει σχέση με τον τραπεζικό τομέα ενώ κατά κανόνα μικρό τους μέγεθος δεν συμβάλλει θετικά στη δανειοδότησή τους. Συνεπώς, η ενίσχυση του μεγέθους και οι συγχωνεύσεις θα μπορούσαν να διευκολύνουν την πρόσβασή τους. Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως ο τρόπος αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων που έχουν ήδη εκχωρηθεί σε τρίτους θα διαμορφώσει σε καίριο βαθμό το περιβάλλον την επόμενη ημέρα.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: in.gr