Λύση στην μεταφορά των απορριμμάτων δίνεται στο Δήμο Θέρμης με την έναρξη κατασκευής του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.362.489,39€ με Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από πόρους του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΣΜΑ(Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) κατασκευάζεται σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο του Δήμου, το οποίο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή, σε απόσταση περίπου 3,4 km νότια από τον οικισμό της Θέρμης.

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι εννέα μήνες και περιλαμβάνεται σε αυτό το διάστημα η κατασκευή του έργου καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του ΣΜΑ, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δοκιμών για την ορθή λειτουργία του.

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνον τον Δήμο Θέρμης. Η δυναμικότητα σχεδιασμού των εγκαταστάσεων του ΣΜΑ εκτιμάται σε περίπου 76tn/ημέρα.

Πλησίον της εισόδου του ΣΜΑ και πλησίον του οικίσκου εισόδου θα κατασκευαστεί γεφυροπλάστιγγα η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ποσότητας των εξερχόμενων φορτίων από τον ΣΜΑ. Δηλαδή θα ζυγίζονται και θα ελέγχονται όλα τα οχήματα μεταφοράς υλικών τόσο κατά την είσοδό τους (κενά) όσο και κατά την έξοδό τους (με φορτίο).

Επίσης, για την αποχέτευση των λυμάτων θα κατασκευαστεί στεγανή δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα, με διαστάσεις 3,50 x 3,50 x 4,05m (ύψος λυμάτων 2,5m) και ωφέλιμης/λειτουργικής χωρητικότητας 22,5 m3. Η κατασκευή αποτελείται από περιμετρικά τοιχεία πάχους 25cm και ο πυθμένας της θα έχει πάχος 35cm, με εσωτερική στεγάνωση.

Περιμετρικά του ΣΜΑ θα γίνουν δενδροφυτεύσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα φυσικός φυτοφράχτης.

Πηγή: in.gr