Την ένταξη 4.608 δικαιούχων έναντι των 4.964 της αρχικής απόφαση στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων («Κομφούζιο»)», των γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων του ΠΑΑ 2014 – 2020, προβλέπει σχετική τροποποιητική απόφαση του ΥπΑΑΤ.

Δείτε την τροποποιητική απόφαση ΕΔΩ

Η συνολική δημόσια δαπάνη των παραπάνω ενταγμένων πράξεων, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, ανέρχεται σε 26.707.747,54 ευρώ, μειωμένος κατά 1.856.028,27 ευρώ  σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό των 28.563.775,81 ευρώ των ενταγμένων πράξεων της 1ης τροποποίησης της αρχικής απόφασης.

Διαβάστε επίσης: Κομφούζιο: Τι αλλάζει στις υποχρεώσεις των δικαιούχων

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των νέων δικαιούχων ξεκίνησαν την 1η  Απριλίου 2022 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2025.

Επίσης, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση προστίθενται 119 νέοι δικαιούχοι, οι οποίοι προέκυψαν από μεταβίβαση ήδη ενταγμένων εκμεταλλεύσεων δικαιούχων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαγραφή 475 δικαιούχων της 3ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 από το έτος εφαρμογής 2022 για τους παρακάτω λόγους:

α) εγκεκριμένο αίτημα διακοπής Τεχνικού Δελτίου (ΤΔ) που υποβλήθηκε εκ μέρους του δικαιούχου μέσω του ΠΣ που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης 10.1.08, το οποίο επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Άρθρου 16, παρ. ΣΤ, σημείο δ της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2018 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιημένη ισχύει, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

β) εγκεκριμένο αίτημα διακοπής Τεχνικού Δελτίου (ΤΔ) λόγω ανωτέρας βίας που υποβλήθηκε μέσω του ΠΣ που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης 10.1.08

γ) εγκεκριμένο αίτημα ολικής μεταβίβασης το οποίο υποβλήθηκε μέσω του ΠΣ που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης 10.1.08.

δ) διαπίστωση σοβαρών αποκλίσεων σε σχέση με τους όρους ένταξης της πράξης κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησής της, η οποία επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Πηγή: in.gr