Ο Δήμος Ύδρας πήρε μια ορθή απόφαση να αποκλείσει την πρόσβαση στη παραλία «Αυλάκι» λόγω κατολισθήσεων που έχουν παρατηρηθεί. Επιδεικνύοντας αντανακλαστικά πριν συμβεί κάποιος τραυματισμός, ο Δήμος κάλεσε εμπειρογνώμωνες στη περιοχή οι οποίοι αποφάνθηκαν πως απαιτείται μελέτη αντιμετώπισης του φαινομένου και έργα για την άρση της επικινδυνότητας.

Τους τελευταίους μήνες ο Δήμος Ύδρας διαπίστωσε  συχνές πτώσεις πετρών στην παραλία και για αυτό το λόγο κάλεσε εκτάκτως εξειδικευμένους μηχανικούς από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής καθώς και από το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (ΙΓΜΕ).

Και οι δύο εξειδικευμένοι επιστήμονες με τις σχετικές εκθέσεις τους διαπίστωσαν την επικινδυνότητα της κατάστασης και συνέστησαν να απαγορευτεί η πρόσβαση στην εν λόγω περιοχή.

Για τον λόγο αυτό, η παραλία «Αυλάκι« κατά το φετινό καλοκαίρι (2023) και μέχρι την εκπόνηση της σχετικής μελέτης και την υλοποίηση του απαιτούμενου έργου αντιμετώπισης κατολισθήσεων θα παραμείνει κλειστή.

Για να ολοκληρωθεί ωστόσο το έργο χρειάζεται να αδειοδοτηθεί, να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί κάτι που χρειάζεται χρόνο.

Πηγή: in.gr