Νόμιμο κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας προεδρικό διάταγμα, που ρυθμίζει θέματα τα οποία αφορούν στην οργανωτική, λειτουργική, επιχειρησιακή αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της υπηρεσίας προστασίας της Προέδρου της Δημοκρατίας (ΥΠΠΔ), Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, και των μελών της οικογένειάς της.

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος, η ΥΠΠΔ θα εποπτεύεται, συντονίζεται, κατευθύνεται και ελέγχεται από τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Αποστολή της ΥΠΠΔ είναι:

– Η ασφάλεια του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της οικογένειάς του, που συνοικούν με αυτόν και της κατοικίας του, καθώς και των χώρων και εγκαταστάσεων της ΠτΔ

– Η προσωπική ασφάλεια όσων έχουν διατελέσει ΠτΔ μετά την 9.6.1975 και

– Η ασφάλεια των αρχηγών κρατών και προσωπικοτήτων ξένων κρατών που επισκέπτονται επίσημα τη χώρα κατόπιν πρόσκλησης του ΠτΔ.

Οι υπηρεσίες της ΥΠΠΔ

Η ΥΠΠΔ διαρθρώνεται σε τρεις βασικές υπηρεσίες, που είναι: 1) Επιτελείο, 2) Τμήμα Φρουράς και γ) Τμήμα συνοδευτικής ασφάλειας.

Στις αρμοδιότητες του τμήματος συνοδευτικής ασφάλειας, μεταξύ των άλλων, υπάγονται η προστασία και αποτροπή κάθε κινδύνου κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας της ΠτΔ και των μελών της οικογένειάς της που διαμένουν μαζί, όπως και της κατοικίας της, καθώς και κατά τις μετακινήσεις σε χώρους εκτός Προεδρικού Μεγάρου και της κατοικίας της.

Τέλος, μεταξύ των αρμοδιοτήτων  του κέντρου επιχειρήσεων, είναι ο έλεγχος και η επιτήρηση της περιμέτρου του Προεδρικού Μεγάρου, με κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, όπως και η συγκέντρωση πληροφοριών από κάθε δυνατή πηγή, την αξιολόγησή τους και τη διαβίβαση στους αρμόδιους για τις δικές τους ενέργειες.

Το σχέδιο διατάγματος, με γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαργαρίτα Γκορτζολίδου και εισηγήτρια η πάρεδρος Ανθή Σπανού), κρίθηκε νόμιμο.

Πηγή: in.gr