Μία από τις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις των οικολογικών σχημάτων της νέας ΚΑΠ, που θα επιδοτηθεί αποτελεί και η συνέχιση εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων («Κομφούζιο»).

Ειδικότερα, στα 40,2 ευρώ/στρέμμα ανέρχεται η επιδότηση για τη συνέχχιση του «Κομφούζιο» για τη ροδακινιά – νεκταρινιά και βερικοκιά, στα 94,8 ευρώ/στρέμμα για τη μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά , στα 58,5 ευρώ/στρέμμα για τη δαμασκηνιά, στα 36,6 ευρώ/στρέμμα στο οινοποιήσιμο αμπέλι και στα 63,3 ευρώ/στρέμμα για το επιτραπέζιο αμπέλι/σταφίδα.

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί η χημική καταπολέμηση των ανωτέρω μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες και στους αμπελώνες στους οποίους εφαρμόζεται η δράση.

Η μέθοδος

Με την εφαρμογή της, εναλλακτικής της χημικής, μεθόδου φυτοπροστασίας «Κομφούζιο», παρεμποδίζεται η σύζευξη των εντόμων (ακμαίων) των ακόλουθων μικρολεπιδοπτέρων:

– καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Αnarsia lineatella) και φυλλοδέτη (Αdoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς

– καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), εντομολογικού εχθρού της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς

– καρπόκαψα της δαμασκηνιάς (Grapholitha funebrana), εντομολογικού εχθρού της δαμασκηνιάς

– ευδεμίδα (Lobesia botrana), εντομολογικού εχθρού του αμπελιού και έτσι ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων.

Η μέθοδος συνίσταται στην εγκατάσταση ατμιστήρων-διαχυτήρων φερομόνης φύλου ή στην εφαρμογή φερομονικών σκευασμάτων μέσω ψεκασμού φυλλώματος ή στην εφαρμογή του φερομονικού σκευάσματος με άλλον τρόπο, κατά περίπτωση, καθώς και στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης του πληθυσμού των εντομολογικών εχθρών – στόχων στον οπωρώνα ή στον αμπελώνα, κατά περίπτωση.

Όροι επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων

Επιλέξιμα στη δράση είναι τα αγροτεμάχια τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) του εκάστοτε τελευταίου έτους κάθε πρόσκλησης του «Κομφούζιο»

Το έτος 2023, επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) του έτους 2022 της πρόσκλησης για την ετήσια παράταση της 1ης πρόσκλησης ή 2ης πρόσκλησης.

Το έτος 2025, επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) του έτους 2024 της 3ης πρόσκλησης της δράσης.

Δεδομένου ότι η εν λόγω δράση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2022 και, συνεπώς, η αδιάλειπτη εφαρμογή της ενισχυόμενης μεθόδου («Κομφούζιο») στα αγροτεμάχια αποτελεί προαπαιτούμενο, για όσα αγροτεμάχια δεν υποβάλλεται αίτηση για συμμετοχή στη δράση 31.6-Β κατά το προηγούμενο έτος, αυτά καθίστανται μη επιλέξιμα στο πλαίσιο της δράσης για το τρέχον έτος.

Πηγή: in.gr