Χωρίς την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) θα υπήρχε μεγαλύτερη φτώχεια, εγκατάλειψη γης και παρακμή της υπαίθρου.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μια πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αξιολόγηση διερεύνησε τη συμβολή της ΚΑΠ στην ανάπτυξη της αγροτικής Ευρώπης όσον αφορά τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισορροπιών, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός στις αγροτικές περιοχές. Τα ευρήματα της αξιολόγησης αναφέρονται στα «παράλληλα» οικονομικά οφέλη της ΚΑΠ και ιδιαίτερα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Oι αγροτικές περιοχές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού ιστού της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 80% της συνολικής έκτασης της. Μεγάλο μερίδιο αυτών είναι γεωργικές εκτάσεις, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προσιτών τροφίμων για τους καταναλωτές της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα θέσεις εργασίας σε αγροτικές περιοχές.

Ενώ σχεδόν το 30% του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε αυτές τις περιοχές, οι αγροτικοί πληθυσμοί συρρικνώνονται και γερνούν, ενώ υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων κινδυνεύει από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στις αγροτικές περιοχές, σε σύγκριση με τις πόλεις.

Στην αξιολόγηση επισημαίνεται ότι η ΚΑΠ συμβάλλει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μειώνοντας τις κοινωνικές και οικονομικές ανισορροπίες, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού αποκλεισμού.

Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση της ΚΑΠ αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% του εισοδήματος των αγροτών στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και στηρίζει τη βιωσιμότητα και τη συντήρηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, πολλά μέτρα της ΚΑΠ συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ωστόσο, η άνιση κατανομή της στήριξης περιορίζει την αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ αναφορικά με τη μείωση των οικονομικών διαφορών μεταξύ των αγροτών και των διαφόρων περιοχών.

Ακόμη, σύμφωνα με την αξιολόγηση, η ΚΑΠ συμβάλλει στην ανανέωση των γενεών – η ερήμωση και η εγκατάλειψη της γης θα ήταν χειρότερες χωρίς την ΚΑΠ. Ωστόσο, η ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών, ειδικά για τους νέους αγρότες, εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τις υποδομές και τις υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πηγή: in.gr