Με το ποσό των 25 ευρώ/στρέμμα θα ενισχυθούν οι αγρότες που συμμετέχουν στο οικολογικό σχήμα για τη διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες της νέας ΚΑΠ.

Ειδικότερα, μέσω του οικολογικού προγράμματος, οι αγρότες ενισχύονται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις εκτάσεις με αναβαθμίδες. Οι αναβαθμίδες, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις υποστηρίζονται από ξηρολιθοδομές, υπάρχουν σε εκτεταμένες περιοχές τόσο μόνιμων καλλιεργειών όσο και, σε μικρότερο βαθμό, αροτραίων καλλιεργειών.

Η διατήρηση των αναβαθμίδων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την προστασία από τη διάβρωση και για τη διάσωση του οικολογικού τοπίου, αφού αποτελούν καταφύγιο άγριας χλωρίδας αλλά και πανίδας (έντομα, πτηνά, ερπετά αλλά και μικρά θηλαστικά). Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις με αναβαθμίδες που καλλιεργούνται με μόνιμες ή αροτραίες καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση.

Οι δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι του οικολογικού προγράμματος αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

1. Να συντηρούν τις αναβαθμίδες με τον παραδοσιακό τρόπο, κάνοντας επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας ζημιών.

Στις αναβαθμίδες που υποστηρίζονται από ξηρολιθοδομές, να επανατοποθετούν λίθους οι οποίοι έχουν μετακινηθεί λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής.

2. Να μην κάνουν χρήση ζιζανιοκτόνων στις εκτάσεις των αναβαθμίδων.

3. Να μην απομακρύνουν θάμνους και δένδρα από τις εκτάσεις των αναβαθμίδων.

4. Να μην καλλιεργούν σε απόσταση 0,5 μέτρων από τις αναβαθμίδες

Πηγή: in.gr