Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) δίνει στη δημοσιότητα τη μελέτη, με τίτλο «Οικονομική Ανάπτυξη και Ευτυχία των Πολιτών: Ανθρώπινη ανάπτυξη και η θέση της Ελλάδας στο διεθνή χώρο», η οποία εγκαινιάζει έναν νέο ερευνητικό άξονα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, με επίκεντρο τη σχέση οικονομίας και κοινωνίας.

Η μελέτη έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη και τη διερεύνηση των όρων ενοποίησης του οικονομικού και κοινωνικού παράγοντα, της οικονομικής ανάπτυξης και της ευτυχίας των πολιτών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παρουσίαση των επιστημονικών επιχειρημάτων για την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα επίτευξης μίας οικονομίας της ευτυχίας λαμβάνει υπόψη όλα αυτά που ο κυρίαρχος οικονομικός λόγος αφήνει έξω από τους υπολογισμούς του, δηλαδή τις κοινωνικές συνέπειες των ασκούμενων πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η συστηματική συσχέτιση οικονομικών δεικτών με κοινωνικούς δείκτες (εργασιακά ατυχήματα, ασθένειες, αλκοολισμός, ναρκωτικά, εγκλήματα, κλπ) απολήγει στο να συγκροτηθούν οι βάσεις μίας οικονομίας της ευτυχίας.

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να δείξει πώς είναι δυνατόν να συγκροτηθεί μία οικονομική σκέψη που να συνδυάζει τεχνοκρατική αποτελεσματικότητα και κοινωνική ευημερία, μία γνώση η οποία θα σέβεται περισσότερο τους ανθρώπους και τις πραγματικές καταστάσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε αυτή την προοπτική εντάσσεται η παρούσα ενδιάμεση έκθεση που εστιάζει σε μία πρώτη αντικειμενοποίηση της κατάστασης της ευτυχίας των Ελλήνων πολιτών και εργαζομένων μέσα στο διεθνές περιβάλλον, καθώς και των βασικών δεικτών της εξέλιξής της τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Ο συγγραφέας είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας στο τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την Αθηνά Καρατζά και τη Λίλα Παπαβασιλείου.

Τα συμπεράσματα

     Πηγή: in.gr