Τη δημιουργία ενός πρωταγωνιστή στο χώρο της εστίασης περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων- το νέο μεσομακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο του CVC Capital Partners για τον όμιλο Vivartia. Σ’ αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται εν εξελίξει η συγχώνευση κάτω από την Goody’s των εταιρειών Everest, La Pasteria και Evercat.

Στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση, το οποίο υπογράφτηκε από τις διοικήσεις των 4 εταιρειών στις 26 Οκτωβρίου 2021, περιγράφεται η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιηθεί η απορρόφηση , αλλά και τους λόγους για τους οποίους αυτή γίνεται.

Ειδικότερα, η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των απορροφούμενων εταιρειών, όπως αυτά εμφανίζονται τους ισολογισμούς μετασχηματισμού τους με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2021, και θα μεταφερθούν αυτούσια στον ισολογισμό της Goody’s.

Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Goody’s, που σήμερα ανέρχεται σε 3,5 εκατ. ευρώ, θα αυξηθεί στα 6 εκατ. ευρώ. Στα 3 εκατ. ανέρχεται το εισφερόμενο κεφάλαιο της Everest, η οποία είναι ήδη ιδιοκτήτρια κατά 100% των εταιρειών La Pasteria και Evercat.

Σύμφωνα με την έκθεση πιστοποίησης που συνέταξε η Grant Thornton, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων της Everest την 30ή Ιουνίου 2021 είχαν διαμορφωθεί σε 172,08 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 133,56 εκατ. αφορούν σε ίδια κεφάλαια και τα 38,51 εκατ. σε υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Η λογιστική καθαρή θέση της La Pasteria (Παστερία Ανώνυμος Εταιρεία  Επενδύσεων Εστιάσεως και Συμμετοχών) διαμορφώθηκε στις 30 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με την Grant Thornton, σε 1.451.041,43 ευρώ.

Για την Evercat (Evercat Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Τεχνογνωσίας και Εκπαιδεύσεως), η λογιστική καθαρή θέση έφθανε την ίδια ημερομηνία σε 16.552,35 ευρώ.

Οι λόγοι της συγχώνευσης

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ με την συγχώνευση:

– θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων,

– θα αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιρειών,

– η Goody’s, όπως θα διαμορφωθεί μετά τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης,

– θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι και οι απορροφούμενες δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και κατ’ επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους,

– θα είναι εκμεταλλεύσιμη η πλεονάζουσα ρευστότητα των εταιρειών.

Μείωση και για τα 4 σήματα το 2020

Το 2020 οι πωλήσεις παρουσίασαν μείωση και στα τέσσερα βασικά σήματα του κλάδου εστίασης του ομίλου Vivartia. Συγκεκριμένα, ο τζίρος της Goody’s υποχώρησε 27,7%, της Flocafe κατά 53,3%, της Everest 39,7% και της La Pasteria 53%.

Την ίδια ώρα, ενισχύθηκαν τα κανάλια delivery, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν νέες συνεργασίες με food aggregators (efood και wolt), αλλά και στρατηγικούς συνεργάτες-προμηθευτές, όπως η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, η Unilever (παγωτά Ben & Jerry’s) και η Coca Cola Τρία Έψιλον.

Επιπλέον στις αρχές του 2020 ο όμιλος εξασφάλισε τη συνέχιση της δραστηριότητάς του στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και της Μυκόνου, ενώ απέκτησε παρουσία με νέα σημεία και concepts στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης. Ειδικότερα, εντός του 2020 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα νέα concepts, Herbs & Olives και Bistro dei Cavalieri, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου.

Πηγή: ΟΤ

Πηγή: in.gr