Έως τις 10 Νοεμβρίου 2021 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο, με απόφαση της διοίκησης του ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Παράταση δόθηκε με απόφαση της Διοίκησης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στην καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο, έως  τις 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Η νέα προθεσμία κρίθηκε αναγκαία λόγω του πλήθους των αιτημάτων ενδιαφερομένων.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,  στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις http://agroadvisors.elgo.gr.

Πηγή: in.gr