Την διάθεση πίστωσης ποσού 1.516.836,56 ευρώ για τους «Γενετικούς Πόρους στην Κτηνοτροφία», στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους της Δράσης.

Από το παραπάνω ποσό των 1.516.836,56 ευρώ, ποσό ύψους 516.836,56 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 1.000.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ

Πηγή: in.gr