Στα 267 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται τελικά, λίγες μέρες πριν την πληρωμή, ο προϋπολογισμός για την εξισωτική αποζημίωση, αντί των 272 εκατ. ευρώ, που είχε ανακοινωθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου 13 Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (εξισωτική αποζημίωση) για το έτος 2021είναι 267.024.217,53 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

α) για το Υπομέτρο 13.1, δημόσια δαπάνη ύψους 191.700.262,99 ευρώ,

β) για το Υπομέτρο 13.2, δημόσια δαπάνη ύψους 64.345.534,43 ευρώ και

γ) για το Υπομέτρο 13.3, δημόσια δαπάνη ύψους 10.978.420,11 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ

Πηγή: in.gr