Έως 10 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις οι παραγωγοί κατά των τελικών πινάκων παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης όλων των υπομέτρων του μέτρου της Εξισωτικής Αποζημίωσης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υποβολή πραγματοποιείται απ’ ευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, αποκλειστικά μέσω της οθόνης «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής» της Καρτέλας Αγρότη και ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών.

Η φόρμα υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής είναι προσωποποιημένη και εμφανίζει ανά Υπομέτρο τους κωδικούς απόρριψης που αφορούν το συγκεκριμένο χρήστη.

Χρήστες που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και έχουν απορριφθεί σε παραπάνω από ένα υπομέτρο, πρέπει να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή για κάθε Υπομέτρο χωριστά.

Η ένσταση (ενδικοφανής προσφυγή) μπορεί να αφορά:

  • Σε επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας.
  • Σε ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

Πηγή: in.gr