Σημαντικό πλήγμα έχουν υποστεί οι εξαγωγές της χώρας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά τον μήνα Μάιο, η πτώση των εξαγωγών ήταν κάθετη καθώς αυτές υποχώρησαν στα 2.065,6 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 32,7%,ωστόσο αισθητά μειωμένες, 39,0%, ήταν και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να παραμείνει ελλειμματικό (αν και βελτιώθηκε κατά 1.060,4 εκατ. ευρώ) και να συρρικνωθεί κατά 47,7%.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 1.770,2 εκατ. ευρώ (-12,7%).

Συνολικά για το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2020, οι εξαγωγές υποχώρησαν στα 12.165,8 εκατ. ευρώ, διαγράφοντας πτώση -13,5%, ενώ οι εισαγωγές εμφανίζονται να υποχωρούν στα 19.619,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 16,7%, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να συρρικνωθεί κατά 21,4%, συγκριτικά με πέρυσι.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατέγραψαν μικρή μείωση κατά 1,7% δηλαδή 159,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 10,0%, δηλαδή 1.718,0 εκατ. ευρώ.

 

Ποιοι κλάδοι «αντιστέκονται»

Τα τρόφιμα και τα χημικά αποτέλεσαν τον κινητήριο μοχλό των εξαγωγών σε επίπεδο κλάδων.

Συγκεκριμένα, τα τρόφιμα στο α’ πεντάμηνο ενίσχυσαν την εξαγωγική τους επίδοση κατά 196,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,2% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε 2.117,1 εκατ.ευρώ, ενώ τα χημικά ενισχύθηκαν κατά 318,3 εκατ.ευρώ, δηλαδή 19,1%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε 1.987,0 εκατ.ευρώ.

Αντιθέτως, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 221,3 εκατ.ευρώ, δηλαδή 9,9%, ενώ αρνητική ήταν η πορεία των εξαγωγών μηχανημάτων και οχημάτων (86,4 εκατ.ευρώ, δηλαδή 6,9%), διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (199,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,9%) και πρώτων υλών (184,1 εκατ.ευρώ, δηλαδή 27,6%).

Τέλος, τα ποτά και καπνά αυξήθηκαν κατά 6,9 εκατ.ευρώ, δηλαδή 2,2%, ενώ τα λίπη και έλαια σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 79,0 εκατ.ευρώ, δηλαδή 43,6%.

Σε επίπεδο προορισμών όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρόφησαν το 57,6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών με το 42,4% να προορίζεται για Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, στις ευρωπαϊκές χώρες απεστάλη το 65,2% των ελληνικών προϊόντων και το 34,8% σε Τρίτες Χώρες.

Πηγή: in.gr