Σταθερά υψηλή θέση διατηρεί η Ελλάδα στις εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς, η οποία κατέχει την δεύτερη θέση, μετά την Ισπανία.

Συγκεκριμένα, τους 320.829 τόνους με εκτιμώμενη αξία τα 868,1 εκατ. ευρώ έφτασαν συνολικά οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών, οι οποίες κατευθύνθηκαν σε αγορές εκτός ΕΕ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2020/2021 από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας.

Τόσο οι ποσότητες προς εξαγωγή όσο και η αξία των επιτραπέζιων ελιών ήταν αυξημένες κατά 8,6% και 4,6%, αντίστοιχα συγκριτικά με την προηγούμενη καλλιεργητική χρονιά. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τον Νοέμβριο του καλλιεργητικού έτους 2021/2022, η μοναδιαία αξία των εξαγωγών εκτός ΕΕ ήταν 281 ευρώ ανά 100 κιλά (+2,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα).

Οι ισπανικές εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών έφτασαν τους 306 188 τόνους το καλλιεργητικό έτος 2020/2021 με εκτιμώμενη αξία 732,7 εκατ. ευρώ, κατατάσσοντάς την στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Ελλάδα με 191.965 τόνους και 551,4 εκατ. ευρώ, την Πορτογαλία με 29 996 τόνους και 43,8 εκατ. ευρώ και την Ιταλία με 28 474 τόνους και 94,8 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, οι ενδοκοινοτικές εξαγωγές έφτασαν τους 280.108 τόνους με εκτιμώμενη αξία 704,8 εκατ. ευρώ (+1,9% και +4,4% αντίστοιχα σε σύγκριση με την προηγούμενη καλλιεργητική χρονιά).

Όσον αφορά τους όγκους ανά κατηγορία προϊόντων, το 86,2% των συνολικών εισαγωγών ήταν για ελιές, παρασκευασμένες ή διατηρημένες με άλλο τρόπο εκτός από ξύδι ή οξικό οξύ (εκτός κατεψυγμένων).

Πηγή: in.gr