Την στήριξη της στην υπουργική απόφαση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές δηλώνει με ανακοίνωσή της η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), η οποία επισημαίνει ότι θα  συμβάλει στην υλοποίησή τους, προωθώντας στην αρμόδια Επιτροπή Καταπολέμησης, κάθε καταγγελία που θα προέλθει από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Η ΕΘΕΑΣ τονίζει δε, ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις αθέμιτες πρακτικές ήταν πάγιο αίτημα των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και η θέσπισή τους, βάζει το πλαίσιο για την προστασία του αδύναμου κρίκου στην εφοδιαστική αλυσίδα που είναι ο αγρότης.

Αναλυτικά η ΕΘΕΑΣ επισημαίνει στην ανακοίνωσή της:

«Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 7194/21 ΦΕΚ 5141 Β΄ 5/11/21 από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, ολοκληρώθηκε το νομικό πλαίσιο για την προστασία των αγροτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων,  στην αλυσίδα εφοδιασμού των γεωργικών προϊόντων.  Προηγήθηκε η ψήφιση του Νόμου 4792/2021 ο οποίος ενσωμάτωνε την οδηγία ΕΕ 2019/633 και η Υπουργική Απόφαση 1686/298736 ΦΕΚ 5054 Β΄1/11/21 η οποία καθόρισε τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Καταπολέμησης των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών καθώς και τον τρόπο υποβολής των καταγγελιών.

Οι ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις ήταν πάγιο αίτημα των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και η θέσπισή τους, βάζει το πλαίσιο για την προστασία του αδύναμου κρίκου στην εφοδιαστική αλυσίδα που είναι ο Αγρότης.

Είναι γνωστό ότι οι ρυθμίσεις αυτές συναντούν την αντίδραση πολλών εμπορικών επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους θα απαιτήσει την καλή συνεργασία των Κρατικών Οργάνων και των Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Είναι όμως σαφές ότι υπάρχει η πολιτική βούληση και της Πολιτείας και του Οργανωμένου Αγροτικού Κινήματος, να προστατευτεί ο Αγρότης από αθέμιτες πρακτικές και να σταματήσει να αποτελεί τον έμμεσο χρηματοδότη με άτοκα κεφάλαια κίνησης.

Ταυτόχρονα τα μέτρα που λήφθηκαν αποτελούν μία ευκαιρία εξυγίανσης του Εμπορίου, επιτρέποντας να παραμείνουν ενεργοί διακινητές μόνο όσοι διαθέτουν ή μπορούν να διαθέσουν χρηματοδότηση  εξασφαλίζοντας την  πληρωμή των αγροτών.

Η ΕΘΕΑΣ στηρίζει τις ανωτέρω ρυθμίσεις και θα συμβάλει στην υλοποίησή  τους, προωθώντας στην αρμόδια Επιτροπή Καταπολέμησης, κάθε καταγγελία που θα προέλθει από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις».

Πηγή: in.gr