Σε μη ανησυχητικά επίπεδα παραμένουν οι πληθυσμοί των εχθρών των εσπεριδοειδών στις περιοχές Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, με τους γεωπόνους να συστήνουν στους παραγωγούς να πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους στις καλλιέργειες, ειδικά σε οπωρώνες που είχαν έντονες προσβολές και παλαιότερα.

Αν και παρατηρούνται σε φύλλα, άνθη και κλαδιά (κυρίως φθινόπωρο – χειμώνα), από το σχηματισμό των καρπών και μέχρι τη συγκομιδή, κινούνται σταθερά προς αυτούς και προτιμούν να εγκαθίστανται εκεί. Αποικούν στον κάλυκα των καρπιδίων και προκαλούν σημαντική προσβολή μέχρι το κλείσιμο.

Συνδυασμός καλλιεργητικών και φυτοπροστατευτικών μέτρων είναι συχνά πιο αποτελεσματικός. Κλάδεμα για καλό αερισμό των δέντρων. Εφαρμογή εξειδικευμένων παγίδων (προσέλκυσης – θανάτωσης).

Οι χημικές επεμβάσεις να πραγματοποιηθούν με τη λήψη του δελτίου και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σκευάσματα.

Συστήνεται τακτικός έλεγχος και καλή κάλυψη σε εσωτερικά και προστατευμένα σημεία του θόλου. Επαναλήψεις επεμβάσεων ανάλογα με την εξέλιξη των πληθυσμών.

Αρπακτικά όπως το Cryptolaemus montrouzieri ή το παρασιτοειδές Anagyrus aberiae μπορούν να μειώσουν τους πληθυσμούς των ψευδόκοκκων.

Ψώρες

Η έξοδος νεαρών νυμφών βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνήθως σοβαρές προσβολές αναπτύσσονται σε δέντρα με πυκνή βλάστηση όπως και σε παραμελημένους οπωρώνες.

Καθάρισμα των δένδρων ώστε να ευνοείται εσωτερικά ο καλός αερισμός και φωτισμός της κόμης.

Σε δενδροκομεία που παρατηρούνται σοβαρές προσβολές να γίνει καταπολέμηση με ένα από τα κατάλληλα φάρμακα.

Συνδυασμένη καταπολέμηση και στις ίδιες ημερομηνίες με ψευδόκοκκο σε οπωρώνες που την προηγούμενη χρονιά είχαν παρατηρηθεί προσβολές και συνυπάρχουν τα δύο κοκκοειδή.

Τετράνυχοι

Μέχρι σήμερα δεν έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα απαιτούνται όμως και προσεκτικοί έλεγχοι καθώς μπορούν ταχύτατα να αναπτύξουν μεγάλους πληθυσμούς και να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Προσοχή στο διαχωρισμό μεταξύ κίτρινου τετράνυχου και κίτρινου ακάρεως (Τydeidae) που δεν είναι επιζήμιο.

Καλλιεργητικές φροντίδες όπως κλάδεμα για να εξασφαλίζεται καλός αερισμός των δέντρων.

Το αρπακτικό αραχνοειδές που ανήκει στην οικογένεια Phytoseiidae είναι φυσικός εχθρός του κόκκινου τετρανύχου και μπορεί να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των ατόμων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Έλεγχος ενήλικων τετρανύχων επιτυγχάνεται με καλή ποιότητα ψεκασμού με την χρήση χημικών επαφής. Εάν αποφασιστεί χημική επέμβαση αυτή να γίνει έγκαιρα, στην έναρξη της προσβολής και μόλις ο πληθυσμός ξεπεράσει το κατώφλι οικονομικής ζημίας (4-7 τετράνυχοι ανά φύλλο).

Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας θα πρέπει να γίνεται σωστός χειρισμός και εναλλαγή στα σκευάσματα.

 Αλευρώδης

Ξεκίνησαν οι πτήσεις του εντόμου χωρίς να έχουν αναφερθεί ακόμα σοβαρές προσβολές.

Καλλιεργητικά μέτρα όπως αναφέρονται παραπάνω περιορίζουν την ανάπτυξη πυκνών πληθυσμών.

Συστήνεται συστηματική παρακολούθηση. Στις περιοχές που διαπιστώνονται επιζήμιοι πληθυσμοί, μπορεί να γίνει επέμβαση στο διάστημα 13 – 20 Ιουνίου.

Μύγα Μεσογείου

Η άνοδος της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο προσβολών καθώς το έντομο δραστηριοποιείται περισσότερο. Άμεση καταπολέμηση σε όψιμα πορτοκάλια και γκρέϊπ φρούτ.

Προτείνονται χρήση εντομοπαγίδων ή δολωματικοί ψεκασμοί με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

Το δόλωμα ψεκάζεται στο εσωτερικό των δένδρων σε κλαδιά χωρίς καρπούς, στους κορμούς και σε φράκτες. Ο δολωματικός ψεκασμός να επαναλαμβάνεται κάθε 10-12 μέρες.

Πηγή: in.gr