Σε περιοχές της πεδιάδας της Άρτας καθώς και στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας και Αττικής εντοπίστηκε ο νέος εχθρός για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, ο μαύρος αλευρώδης.

Το έντομο αποτελεί σημαντικό εχθρό των εσπεριδοειδών αλλά μπορεί να βρεθεί σε πάνω από 95 είδη φυτών. Μεταξύ των ειδών που προσβάλει, πέρα από τα εσπεριδοειδή, συγκαταλέγονται το αμπέλι, οι τριανταφυλλιές, η συκιά, η ροδιά, η μηλιά, η αχλαδιά, η μουριά, η δάφνη, κλπ.

Τα συμπτώματα

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Άρτας, τα συμπτώματα που παρατηρούνται στις καλλιέργειες που έχουν προσβληθεί είναι:

  • Στο κάτω μέρος του φυλλώματος αναπτύσσονται πυκνές αποικίες προνυμφών του εντόμου.
  • Τα ενήλικα παραμένουν στις ίδιες θέσεις και πετούν μόνο σε περίπτωση που ενοχληθούν.
  • Τα φύλλα και τα φρούτα φέρουν κηλίδες μελιτωμάτων, τα οποία στην συνέχεια αναπτύσσεται ο μύκητας της καπνιάς.
  • Οι εκτεταμένες προσβολές προσδίδει στα φυτά σχεδόν πλήρης μαύρη εικόνα.

Τρόποι μετακίνησης και διασποράς

Τα ενήλικα έντομα πετούν μόνο σε κοντινές αποστάσεις με την βοήθεια του ανέμου και μόνο όταν ενοχληθούν.

Οι διασπορά σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με μεταφορά προσβεβλημένου φυτικού υλικού (φυτά προς φύτευση, μέρη φυτών, καρποί) είτε με την προσκόλληση ενήλικων εντόμων πάνω σε ανθρώπους, φορτία, οχήματα).

Μέτρα αντιμετώπισης:

  • Χρήση υγιούς πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Αποφυγή μετακίνησης μολυσμένου φυτικού υλικού (φυτωριακό υλικό, καρπούς από μολυσμένα δένδρα, άνθη).
  • Κλάδεμα και καύση προσβεβλημένων κλαδιών επιτόπου.
  • Συστηματικό έλεγχο των καλλιεργειών για τη διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών (ΔΑΟΚ και ΠΚΠΦΠ&ΦΕ) σε περίπτωση εντοπισμού τους.

Πηγή: in.gr