Μία εικόνα σύνθετη, αλλά εν μέρει και αντιφατική, αναδύεται για τις αντιλήψεις των νέων εποχής μας.

Από τη μία πλευρά, εμφανίζονται οικονομικά και κοινωνικά φιλελεύθεροι και, από την άλλη, επιζητούν την εργασιακή ασφάλεια, επιλέγοντας το Δημόσιο, ακόμη και με μέτριες απολαβές.

Σύμφωνα με την έρευνα της διαΝΕΟσις «Τι Πιστεύουν οι Νέοι», η πλειονότητα – σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία – δείχνει να στρέφεται σε φιλελεύθερες κατευθύνσεις, καθώς το 56,2% των πολιτών από 17 έως 24 και το 57,6% από 25 έως 39 πιστεύουν πως «το κράτος επεμβαίνει υπερβολικά και δεν επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας να δημιουργήσει πλούτο και θέσεις εργασίας».

Ο φιλελεύθερος προσανατολισμός των νεότερων αποτυπώνεται και στο ζήτημα της φορολογίας. Πάνω από 6 στους 10 υποστηρίζουν ότι πρέπει «να είναι χαμηλή, έστω και αν υπάρχει λιγότερη κρατική μέριμνα».

Ταυτόχρονα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, συμμερίζονται την άποψη ότι η αποκλιμάκωση της φορολογίας και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας αποτελούν τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την τόνωση της ανάπτυξης. Συναφώς, οι περισσότεροι (άνω του 70%) έχουν θετική άποψη για την έννοια της ανταγωνιστικότητας.

Η «ασφάλεια» του Δημοσίου

Ωστόσο, όταν καλούνται να τοποθετηθούν πιο συγκεκριμένα σε ζητήματα που αφορούν στις ατομικές επαγγελματικές τους επιδιώξεις, η προτίμησή τους σε φιλελεύθερες λύσεις είναι λιγότερο σαφής. Οι περισσότεροι δίνουν προτεραιότητα στην εργασιακή ασφάλεια και, μάλιστα, του Δημοσίου.

Το 50,7% όσων είναι από 17 έως 24 και το 50,3% από 25 έως 39 ετών δηλώνουν πως θα προτιμούσαν «μια δουλειά που προσφέρει μέτριο μισθό, μικρές προοπτικές εξέλιξης αλλά σταθερότητα», έναντι του 47,9% και του 46,3% αντίστοιχα που θα προτιμούσαν «μια δουλειά που προσφέρει μεγάλες αποδοχές και υψηλές προοπτικές εξέλιξης, χωρίς όμως εργασιακή ασφάλεια», προτίμηση που είναι επίσης πλειοψηφική τόσο στους φοιτητές (52,8%) όσο και τους ανέργους (64,3%).

Επίσης, οι περισσότεροι (άνω του 50%), αν είχαν δυνατότητα να επιλέξουν δουλειά, θα προτιμούσαν μια θέση μισθωτής απασχόλησης στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, παρά να ασχοληθούν με τις επιχειρήσεις ή κάποιο ελεύθερο επάγγελμα. Ευθυγραμμίζονται έτσι με την επικρατούσα άποψη και στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι συγκριτικά με προηγούμενες έρευνες της διαΝΕΟσις, οι νέοι που θα προτιμούσαν μια θέση στο Δημόσιο έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Στην ομάδα από 17 έως 24, το σχετικό ποσοστό από 15,2% τον Δεκέμβριο του 2016, έφτασε στο 26,1% το 2019 και στο 29,1% σήμερα.

Αντιστοίχως, στην ομάδα 25-39, το ποσοστό από 21,4% τον Δεκέμβριο του 2016, έφτασε στο 31,8% το 2019 και στο 38,8% το 2022.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ.

Πηγή: in.gr