Σε περισσότερους από 200.000 αγρότες που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση θα επιστραφεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για το 2022 με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ. Η ρύθμιση αφορά νέους αγρότες, όσους έχουν ενταχθεί σε προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας και όσους μετέχουν σε συνεργατικά σχήματα.

Η επιστροφή του ΕΦΚ θα πραγματοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι το είδος και η έκταση της καλλιέργειας, σε συνάρτηση με τις πραγματοποιηθείσες – κατά το εν λόγω διάστημα – αγορές πετρελαίου.

Το σύνολο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, εκτός προϋπολογισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αγγίζει τα 900 εκατ. ευρώ ανέφερε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την παρουσίαση του νέου μέτρου στήριξης των αγροτών ενώ όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου αποτελεί ένα ακόμη κίνητρο για συνένωση δυνάμεων στον πρωτογενή τομέα.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης καθώς και ο τελικός αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να ξεκαθαρίσουν με την κοινή υπουργική απόφαση. Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσιάζοντας το πλέγμα μέτρων ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα ανέφερε ότι στηρίζεται σε 4 άξονες:

1         Μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ολες οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι αγρότες – φυσικά πρόσωπα ωφελούνται από τις οριζόντιες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως:

  • Η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των αγροτικών επιχειρήσεων.
  • Η νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.
  • Η μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων, από το 28% στο 22%.
  • Η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
  • Η αναστολή πληρωμής της εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Η μείωση της φορολογίας στο 10% των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων.

Επιπλέον, ειδικά για τον αγροτικό τομέα, έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα:

  • Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος.
  • Μόνιμη υπαγωγή στον υπερ-μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή.
  • Μη επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στην αξία των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων, συνεπώς και των αγροτών.

2        Ενισχύσεις σε αγρότες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό. Εως σήμερα, έχουν καταβληθεί 164 εκατ. ευρώ για τη στήριξη κλάδων του πρωτογενούς. Επιπλέον, έχουν εγκριθεί άλλα 40 εκατ. ευρώ, που θα χορηγηθούν έως το τέλος του έτους, για τη στήριξη πρόσθετων – πληγέντων – κλάδων του πρωτογενούς τομέα.

3         Αποζημιώσεις σε αγρότες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Οι ενισχύσεις προς τον πρωτογενή τομέα για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, εκτός προϋπολογισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκτιμώνται στα 370 εκατ. ευρώ.

4         Ενισχύσεις στους αγρότες που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Δρομολογείται ρύθμιση, εξαιτίας των ανατιμήσεων στην αγορά πετρελαιοειδών, για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται από νέους αγρότες και αγρότες – μέλη συνεργατικών σχημάτων.

Πηγή: in.gr