Την κατάταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τον διοικητικό έλεγχο, αναρτήθηκαν στην διαύγεια.

Οι αιτήσεις στις οποίες γίνονται περικοπές ή απορρίπτονται έχουν δικαίωμα ένστασης έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα αποτελέσματα ΕΔΩ

Πηγή: in.gr